Örgü Bebek Yelek Modeli – 3-6 ay yelek modelleri – bebek yeleği örgü modeli – Alttan başlamalı yelek – Bebek yeleği örgü modeli, bebek yelekleri, hırka …
e Herkese merhaba arkadaşlar farklı bir güzel bir videoda yine beraberiz Bu videoda yine sıfırdan bir yelek yapacağız etek ucundan başlayacağız omuz kısmına doğru çıkacağız şimdi dört numara 112 tane ilmek attım Arkadaşlar
bu modelimiz çift ilmek ve katlarından yapılan bir model olacak 112 tane ilmek attım 4 numaralı şiş işime ne Hemen ters örgüyle örgümü başlıyorum arkadaşlar ilk sırada bütün ilmek lerimizi ters örgü
yapıyoruz i bu sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar örgümün ikinci sıra sonundayım ve ön yüzünde yim yine ters örgü ile devam ediyoruz bir sıramız da ters örgülü tamamlayalım Arkadaşlar bu
örgümün 3 sırasında Yım ve arka taraftayım yine bu sırada ters örgü olarak tamamlayacağız bu sıranın sonuna kadar ters örgü olarak devam edelim Evet arkadaşlar şimdi üçüncü sıramız da tamamladık bakın bir
diş haroşa mız oldu şimdi altı tane ilmeği ters yapacağım Daha sonra da modeli kuracağım 3 4 5 ve 6 şu altı tane ilmeği ters olduktan sonra model kuracağım arkadaşlar modelimizi nasıl kuruyoruz bir markayı aldım her ilmekten
sonra arkadaşlar şuraya batıyorum araya bakın ilmekten hemen sonuç araya batıyorum buradan bir ilmek çıkarıyorum ipimi Bir kere doluyorum bu ilmeğimizi düz olarak örüyorum imha her ilmekten sonra bu işlemi yapacağız ipimi arkaya
aldım ilmekten hemen sonra şuradan aradan bir ilmek çıkardım ipimi bir kere doladım ve bu ilmeğimizi düz ördüm bir ilmekten üç tane ilmek çıkarmış gibi olduk arkadaşlar tekrar devam ediyoruz
ilmekten hemen sonra aradan bir ilmek çıkartıyorum ipime bir kere şişme doluyorum bu ilmeği mide düz olarak örüyorum bakın şöyle olacak arkadaşlar bir yere daha göstereyim ilmekten hemen sonra şöyle aradan bir ilmek çıkardım
ipimi bir kere şişme doladım bu ilmeğimizi düz ördüm ne kadar ya şimdi altı tane ilmimiz kalana kadar bu işleme devam edeceğiz her ilmekten sonra araya batarak bir ilmek çıkaracağız bir kere dolayıp bu
ilmeği de düz öreceğiz bakın böyle olacak arkadaşlar altı tane ilmeğimizi kalana kadar sıra sonunda o altı tane indiğimizde ters soracağız bu işleme devam ediyoruz evet Bakın şimdi yedi tane ilmim kaldı 2467 Şimdi şunu da yine
aynı şekilde ilmekten hemen sonra bir ilmek çıkartıyorum bir kere dolup bu ilmeğimizi üzülüyorum kalan 6 tane ilmeği mi Ters örüyorum 2 3 4 5 ve 6 şimdi geldim örgünün arka yüzüne Evet şimdi geldim örgünün arka yüzüne
16 tane ilmimi ne ters olarak örüyorum 2 3 4 5 ve 6 şimdi bu 3 ilmek bir ilmekten üç tane ilmek çıkardık Ya arkadaşlar bu üç tane ilmek şu beraber toplayacağız biz arkadan tek seferde keseceğiz
ve bütün ilmekleri şöyle bu üç tane ilmek 1'er toparlayacağım ve keseceğim yine birer tane ilmeği düşüreceğim ilmek sayımı şöyle 3 topladım arkadan kesin üç tane inmeyi topladım ve arkadan kestim üç tane
ilmeği topladım arkadan kesip bu üç tane ilmeği arkada kesiyorum Bakın arkadaşlar da bu şekilde olacak şimdi altı tane ilmimizi kalana kadar ilmek lerimizi 3'er keselim mi Evet şimdi son bir tanem kaldı üçlü
millet işin kalan 6 tane ilmeği mide ters 3 4 5 mi 6 ilmimi Şimdi döndüm örgünün ön yüzünde hem arkadaşlar 16 tane ilmimizi örelim 2 3 4 5 ve 6 ipimi yine arkaya aldım şimdi ne yapıyorum şimdi ilmekleri mi Şöyle ikişer ikişer
toplayıp kesiyorum kestikten sonra bir kere şişme doluyorum iki tane inmeyi toplayıp şöyle arkadan kesiyorum ve şöyle kestim şimdi bir kere doladım şu iki tane i bu toplayıp kestim şimdi bir kere
doladım iki tane inmeyi şöyle topladım şu kestim Şu an tam çılda tekrar Pala kestim ve bir tane dolup bakın şöyle olacak arkadaşlar iki tane inmeyi söyle arkadan an Tek seferlik kesiyorum ve ipimizi
şişme bir kere doluyorum iki ilmeği kesiyorum ve ipimi bir kere şişme doluyor şu modelimiz oldu arkadaşlar bakın iki ilmeği beraber kes bir kere dola iki ilmeği beraber kes bir kere dolaba bakın sıramızın sonuna kadar altı
tane ilmeğimizi kalana kadar devam ediyoruz evet şimdi gün iki tane Bilmem kaldı bir tane doladım sıra sonunda altı tane inmeyin var Bunlar zaten ters soruyor 5 ne oldu geldim örgünün arka yüzüne bütün
ilmekler bu sırada ters örgü örgü doladık larımız da dahil bu sorduk lerimizi dahil sıranın sonuna kadar şart ters örgü Arkadaşlar bir sıramızı bu şekilde bitirelim Şimdi tekrar örgünün ön yüzünde iz başa
dönüyoruz arkadaşlar Aslında altı tane ilmeğimizi A örüyoruz burada bir ilik koyalım arkadaşlar üç tane ilmeği ördüm bir tane doladım iki tane ilmimi beraber kestim 5 olduğu bir tane daha ters örgü
örüyorum 6 tane ilmimiz oldu yine ya da ilik açmış olduk şimdi tekrar başa dönüyoruz arkadaşlar nasıl başa bir ilmekten hemen sonra şöyle aradan bir ilmek çıkartıyoruz ipimizi bir kere dolayıp bu ilmeğimizi düz örüyoruz tuz
yani işlem olarak başa dön ben bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bakın şöyle göstereyim model Aslı çift taraflı arkadaşlar istediğiniz tarafından kullanabilirsiniz yeleğin ön kısmı için bakın Burası da çok güzel bir
model yapıldıkça arkadaşlar büyüdükçe kendini daha çok gösterecek modelimiz gerçekten çok tatlı bir yelek olacak şimdi ilmekten hemen sonra bir ilmek çıkartıyorum ipimi bir kere dolayıp ilmeği mi düz örüyorum ilmekten hemen
sonra şöyle araya batıyorum 3 ilmek çıkartıyorum ipimi bir kere dolayıp bunu da düz örüyorum ilmekten sonra araya battım ipimi doladım bu ilmeğimizi düz ördüm ne demiştik bir ilmekten üç tane ilmek çıkarıyor gibi
düşünelim Arkadaşlar şimdi bu şekilde devam edeceğiz bir sonraki sırada üç tane ilmeği tek seferde kesiyorduk hatırlatayım daha sonra örgünün ön yüzünde de 2 ilmek kesip Bir tane de oluyorduk Arkadaşlar şimdi bu şekilde
devam ediyoruz arkadaşlar şimdi akış ürün modeli de göstereyim size şu bu çok güzel bir model Arkadaşlar şimdi modelimiz den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane yaptık arkadaşlar kenar kısmında göstereyim dört tane ilik açtım
1234567 diş arayla dört tane ilik açtım arkadaşlar modelimiz bende 15 tane yaptım şimdi örgünün ön yüzünde yim arkadaşlar artık model kurma yapacağız şimdi altı tane ilmimizi ters örelim 3 4
5 ve 6 düz örgü ile devam ediyorum 7 bu 8 9 10 11 12 ve 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24 şimdi tarz örgülü devam ediyorum arkadaşlar 12 ilmek ters örgü yapacağım iki üç dört beş altı Altı tane inmeyi ön
taraf için altı tane ilmeği arka taraf için 1-2-3-4-5 ve 6 şimdi yine düz örgü ile devam ediyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 en alta şöyle düşünelim 30 ilmek 30 ilmek ön taraf 52 tane ilmek de arka
taraf arkadaşlar 30 ilmek 30 ilmek ön taraf 52 tane ilmek de arka taraf evet şimdi düz örgü müze devam ederim evet şimdi yine burada 30 tane ilmeği ön taraf için ayıracağız arkadaşlar bugün
Örmeye devam edelim şimdi sayalım arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 şimdi 2 4 6 tane ilmekte ters Ordu yapacağım Bu kalan ilmekleri mi düz örüyorum 9 tane ilmek daha uğrayacağım
abone ol abone ol abone ol evet şimdi bir daha sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 de 36 tane ilmimizi ters olarak yapacağım bu 3 4 5 mi 6 arkada yapmış olduk geldik 10 tarafımıza şimdi onu tarafta yine
altı tane ters ilmekle başlayacağım düz öreceğim son altı tane ilmeği miyim kalıncaya kadar o altı tane ilmeği mide bu tarz oyuncu şimdi düz örgüye geçtim Şuara kısımda toplam 12 tane ters ilmek
örmüş oluyoruz arkadaşlar 2 4 6 8 16K

ve bu şekilde de ayarlayabilirsiniz bu bu ne yaptı tane ilmimiz kalana kadar cüz örgüyle devam ediyoruz bir dakika bu hafta ne ilmim kalıbı altı ilmeği de ters örgü
var yani örgünün arka yüzüne bütün ilmek lerimiz örgünün arka yüzünde tarz örgüyü o günü şöyle arka kısmında göstereyim size evet şimdi sıra sonuna kadar tarz var böyle devam edelim Arkadaşlar bu
evet şimdi örgü müsün ön yüzünde iz arkadaşlar altı tane ilmeği mi Ters örüyorum wash ne yaptım şimdi Şuradaki 12 tane ilmimiz arkayı ve önü ayıran kısım Arkadaşlar bu hem önden kesmeye
başlayacağız hem de artık önlü arkayı ayıracağız arkadaşlar eksiltme mizi yapacağız şu hastane yemek yaptıktan sonra sıradaki iki tane ilmeği şöyle arkadan tek seferde kesiyor ilk sıtmaya
başlıyorum arkadaşlar yaka için devam ediyorum düz örgüyle abone ol ben 12 tane transistörlü yaptığımız yere kadar düz örgü ile devam ediyorum o abone ol evet şimdi bakın O kısma geldim arkadaşlar kestiğimiz ilmek hariç 29
tane ilmimiz olacak 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 altınnokta buradan ters örgü yapacağız 24 25 26 27 28 ve 29 bu yavru kuş tane ilmek oğlu şimdi geriye dönüyoruz Arkadaşlar ben şaşırırım diyen olursa bu kısmı başka
bir şişe alabilir şimdi onu tarafını öreceğiz tek tamamen Şimdi arka tamamen ters örgü e abone ol bu sıra sonuna kadar devam edelim örgünün ön yüzünde iz altı tane ilmeği örüyorum ters olarak
bu ne Altı yine kenar kısmında eksiltme yapıyorum iki tane ilmeği şöyle arkadan tek seferde kesiyorum bu düz örgüyle devam edeceğim 16 tane ilmimiz kılınca ters örgü yapacağız 6 tane ilmeğimizi
en başta ve sonda Ak tane ilmek ters örgü yapıyoruz arkadaşlar hem kısımda şimdi bakın ters Ordu olan yere geldim 1 2 3 bu 4 5 ve 6 evet şimdi tekrar geri dönüyorum en arka sıra ters örgü arkadaşlar harç
şimdi bu şekilde kesme işlemi Z devam edeceğiz 15 tane ilmimiz kalana kadar arkadaşlar abone ol abone ol abone ol bu Morgül'ün O yüzden değil yine altı tane inmeyi ters örüp eksiltme yapacağım
abone ol bu şöyle yükseltme mi yaptım da zor gülü devam ediyorum şimdi ön kısımda toplamda ilmimiz 15 tane kalana kadar devam ediyoruz 15 tane kaldıktan sonra da arkadaşlar şuradan sayabilirsiniz hemen
şuradan 1234 şu an V dişliğim toplamda burası 20 diş olacak arkadaşlar 15 ilmek aldıktan sonra bütün ilmek lerimizi ters örgü olarak xx dışı tamamlayacağız Bu arkadaşlar şuradan saymaya
başladığımızda 20 diş 15 ilmek son bakın 1 2 3 4 diş yapmışım dördüncü dişte arka taraftan tek seferde ilmekleri mi kesiyorum geldik arka kısma evet şimdi Arkadaşlar şu yakından modeli
göstereyim arka kısma altışar tane bakın ters örgü ile başlıyorum devam ediyorum sonrasında yine altı tane ilmimiz var o bu başlayalım hiç iyi 3 bu dört beş ve altı şimdi düz örgüyle devam ediyoruz Burada da yine
biliyorsunuz 12 tane ters ilmeği miz var bunun 6'sı Arka tarafın 6'sı ön taraftan devam edelim düz örgüyle ve arka tarafta kesme işlemimiz yok bu yirmi diş olduğu zaman arkadaşlar tek
seferde keseceğiz hem bakın ikinci dişi yapıyoruz abone ol bu zor günümüzde devam ediyoruz 12 abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol dur bakalım ters sorgulamaya geldim 12345 Ne oldu altı tane ilmek ters
yaptım Geri dönüyorum diğer şimdi zaten 30 tane ilmek kaldı Arkadaşlar bir arka sıra tamamen ters örgü ve bütün ilmekleri mi o arkalı önlü örerek devam edeceğiz arkadaşlar dediğim gibi arka sırada
eksiltme işlem yapmıyoruz 20 diş olunca bir tek seferde keseceğiz aynı ön taraf gibi Arkadaşlar burası gibi bi son 4 işi de yapacağız ters örgü olarak 16 dişten sonra 17 18 19 20 zaten 20 yıl işte arka
taraftan keseceğiz bu taraflı aynı olacak abone ol bu devam edelim evet arkadaşlar şimdi arka tarafında tamam anladım göstereyim son 4 sırada şuradan Sayın arkadaşlar 20 diş olacak son 4 dişimi de önlü arkalı ters örgü
yaptım şimdi diğer ön kısma geldim arkadaşlar şunuda söyleyeyim Bu farklı bir yelek arkadaşlar diğer yelekler gibi değil tam olarak bittiği zaman göreceksiniz zaten ne demek istediğimi bi ön diğer ön kısım dayız şimdi altı
tane ilmeği mi 2 3 4 5 ve 6 6 tane ilmeği ters ördüm düz örgüye geçiyorum arkadaşlar bard üz örgü olarak devam ediyoruz abone ol ve kenardaki altı tane ilmeği mizden harç 2 ilmeğimizi daha kalması gerekiyor
çünkü burada eksiltme yapacağız şimdi 246 iki tane daha emeğimiz başım Bu ilmeğimizi arkadaşlar keseceğiz şöyle toparlıyorum şöyle kesiyorum Arkadaşlar bir daha göstereyim bakın altı tane
ilminden harfi iki tane ilmeğin var ipimi arkaya aldım bu iki tane inmeyi şöyle toparlayıp şu şekilde kesiyorum arkadaşlar bu altı tane ilmimi de ters bırak örüyorum şu bu örgünün arka yüzü tamamen ters örgü
eksiltmeyi daha göstereceğim örgünün ön yüzünde Sizler arkadaşlar yine eksilterek 15 tane ilmimiz kalacak box 14 Dişimiz tamamen ters örgü önlü arkalı haroşa olacak bak burayı ters örgü
olarak tamamlayalım bu Şimşekler örgünün o yüzüne geldim altı tane iğneyi ters yapıyorum o 345 ne Altı tekrar düz örgüye geçiyorum ve altı tane ilmeğin haricinde İki tane de düz ilmek olacak Arkadaşlar bu
abone ol abone ol evet şimdi 2 4 6 tane kenar ilmeği bir iki tane düz var bu iki tane ilmeği şöyle toparlıyorum şu şekilde kesiyorum arkadaşlar 16 tane inmem de ters örüyorum Şimdi burada da eksiltme lerimizi yaparak
devam edeceğiz yine dediğim gibi arkadaşlar 15 tane ilmimiz kalacak 15 tane ilmekten sonra aynı buraya gibi arkadaşlar 4 diş haroşa yaparak yemeğimizi diğer ön kısmında keserek tamamlamış olacağız Şimdi arkadaşlar
dileğimizin örme kısmı bitti geldik dikim aşamasına Şimdi şöyle tersten bakın örgünün o tersinden bu şöyle olmaz kısmında birleştiriyoruz da dikiyoruz Bence bu omzumuz dikeceğiz daha sonra diğer omuzu dikeceğiz ve
yeleğim izin şeklini Göstereceğim size de hatırlarsanız biraz farklı bir yelek demiştim arkadaşlar evet şimdi kim işlemlerini tamamlayalım mi Evet arkadaşlar da ki maça larımızı tamam aşamaları mızı tamamladık Şimdi
geleyim izi çeviriyoruz arkadaşlar yaptığımız model Normalde eğri giden bir model şöyle Göstereceğim size yemeğimizi model eğri giderken yemeğimizi de farklı bir şekil veriyor Arkadaşlar şöyle
göstereceğim şimdi size iyi bakın abone ol bu yeleğim izze eğri gidiyor eğer giderken de şey modelimiz eğri gidiyor eğer giderken de farklı bir de sen yelek ortaya çıkıyor arkadaşlar bakın göstereyim şimdi yemeğimizin süsleme
aşamaları bitmedi henüz Arkadaşlar şimdi a bu ipimizi alıyoruz tüylerimizi kenar

alayım ipimi aldım arkadaşlar ipinden biraz kalın bir takım var 45 milimetre şeklinde ipinden Biraz daha kalın zincir
çekiyorum arkadaşlar yaklaşık 200 zincir kadar zincir çektim şimdi yeleğimi olup olmadığına bakacağım şöyle üç kısmını aldım arkadaşlar şuradan başlıyorum bakın en son yerden arkadaşlar
bu şöyle birinden geliyorum öbüründen çıkıyorum şimdi bu şekilde bu devam edelim farklı renkte de yapabilirsiniz arkadaşlar illaki yeleğin renginden olmasına gerek yok Şimdi mesela ben mavi pembe ve beyaz olan bir
düğme kullandım arkadaşlar semavi yapabilirim beyaz yapabilirim yani farklı renklerde yapabilirsiniz illaki yelekli aynı renk olmasına gerek yok arkadaşlar bu abone ol evet arkadaşlar taban şöyle bir şey
yaptım düğüm Emin rengi üç taneydi mavi-beyazlı pembe üç ipi birleştirerek çektim zincirlerimi daha farklı oldu Şu anda şu ama isterseniz kurdele yapabilirsiniz arkadaşlar bu evet şimdi abi buraya bir cep yapacağız
arkadaşlar evet Şimdi arkadaşlar cep için şişme 15 tane ilmek attım önlü arkalı ters örgü yapacağım bu ve bir süre bu şekilde öreceğim arkadaşlar bu bu önlü arkalı 15 tane ilmeğin var 4
numaralı şiş Şimdi de ters oluyor örüyorum arkadaşlar o o kişi kim o nereden al tarafa devam ediyorum ters örgü yapmaya son dakika abone ol bu önlü arkalı ters örgü devam ediyoruz arkadaşlar evet Şimdi arkadaşlar cebimizi
tamamladım ne yaptım 15 tane ilmek almıştık biliyorsunuz 15 diş de haroşa ördüm arkadaşlar xv dişin arka kısmında bütün ilmekleri mi tek seferde kestim şimdi ne yapıyorum Bir tane toplu iğne
aldım Arkadaşlar şöyle tutuyorum örgünün ön yüzü bana bakıyor Arkadaşlar şöyle orta kısım isterseniz daha önceden belirleyebilirsiniz orta kısmı arkadaşlar bu şöyle bu Şuraya bir tane toplayın da takıyorum
arkadaşlar yerim belirledim şimdi dönderdim diğer tarafı bunu da aynı şekilde şöyle bu katlıyorum arkadaşlar bakın gel buraya devam bir tane toplu iğne taktım Arkadaşlar şimdi buraları hemen
birer tane düğme dikeceğim şimdi yerim belli zaten arkadaşlar şunu çıkardım hemen buraya bir tane ben duymam dan dikiyorum abone ol bu Aşk abone ol abone ol abone ol bu izle Bakın arkadaşlar hemen şöyle
çok memnunum Diktim bu yatırıp da aynı şekilde yapacağım bu hemen abone ol evet şu anda sabitleyecek eğim abone ol ve diğer tarafı da aynı şekilde yapacağım Şimdi arkadaşlar yeleği önüme aldım cep kısmını da aldım Şimdi şöyle
koydum arkadaşlar isterseniz toplu iğne ile bile sabitleyip içebilirsiniz ve isterseniz direk olarak dikebilirsiniz şöyle toplu iğneyle sabitleyici ce ğim abone ol sağ alt kısmında dikeceğiz Sadece üst
kısmını açık olacak arkadaşlar uV Vay de tutturdum şöyle şimdi üst kısmı mızı sadece bırakıyoruz şu alt kısımları mızı tamamen dikiyoruz mi Evet arkadaşlar işte cep kısmımız da hazır öyle göstereyim
çok küçük cephemiz var yeleği miz bu şekilde yapılıyor arkadaşlar çok farklı bir yelek modeli arayanlar için gayet uygun bir model şimdiden yapan Herkese kolay gelsin Kendinize iyi bakın farklı ve güzel videolarda
görüşmek üzere hoşçakalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir