Yetişkinler için örgü yelek ve hırka modeli | Bayan örgü yelek modeli | Örgü hırka (36-38 beden) – Bebek yeleği örgü modeli, bebek yelekleri ve hırka modelleri …
e Herkese merhaba arkadaşlar farklı bir videoda yine beraberiz Bu videoda yine yakadan başlamalı bir yelek yapacağız bu üyelerimiz şöyle göstereyim tığ ile yapılacak arkadaşlar tığ ipim Orta
kalınlıkta tığ da ipinden Biraz daha kalın Arkadaşlar şöyle göstereyim ipim orta kalınlıkta tığ ımda ipim denk alın arkadaşlar ben şimdi zincir çekerek başlayacağız yelek modelimizi evet arkadaşlar yaklaşık 160 tane zincir
çekelim 360 arkadaşlar 160 daha çekin fazla olsun eksik olmasın zincirimi xwes Şimdi arkadaşlar 160 tane zincirimi çektim shoes 60'tan sonra şuradan tutuyorum 8 tane zincir çekeceğim 12345678 8 tane
zincir çektim Arkadaşlar şu en son tuttuğum zinciri ve battım ve bir sık iğne yaptım evet şimdi Arkadaşlar İki zincir çekiyorum üç bu bir zincir bırakıyorum 2 Zincire batıyorum yine sık iğne olarak
32 zincir çekiyorum bu ipimi bir kere doluyorum ve bir zincir bırakıp ya İkinciye batıyorum abone ol tek başına doladığım için Arkadaşlar bu sefer tırabzan yapıyorum 32 zincir çekiyorum bu şöyle göstereyim Bir Zincir bırakıp
ikinci Zincire yine sık iğne olarak batıyorum arkadaşlar abone ol 32 zincir çekiyorum abone ol bu bir zincir bırakıp ikinci Zincire yine sık iğne olarak batıyorum iki zincir çekiyorum ipimi Bir kere
doluyorum bir zincir bırakıp ikinci zincire batıyorum aralar hep bir zincir bırakıp ikinci Zincire batbat zincir sayısı da hep iki Arkadaşlar şöyle de hesaplayalım şu baştaki 8 tane zincir çektik arkadaşlar Ondan sonra iki sık
iğne bir Trabzon iki sık iğne bir trabzan hep böyle gidecek iki zincir bir bırak ikinciye what what abone ol 32 zincir bu bir bırak ikinciye What 112 Trabzon oldu İki tane sık iğne oldu Şimdi arkadaşlar iki zincir başına dolap
bir bırak ikinciye bat bu şöyle göstereyim Bakın iki sık iğne bir Trabzon iki sık iğne bir Trabzon iki sık iğne bir Trabzon bu şekilde devam edeceğiz Arkadaşlar şu baştakini saymıyoruz şunlar yuva Arkadaşlar şu
kısımlar Şu Uzun trabzanın yanındakiler değil de şunlar arkadaşlar 1 2 3 13 şu an üç tane Yuvam var Bundan 25 tane olacak arkadaşlar 25 tane olana kadar sıramızın sonuna kadar böyle devam edeceğiz şimdi Arkadaşlar şu yuvaları 25
tane oldu bakın şurası 25 yuva iki zincir çektim bir tane trabzan yaptım şu ortadaki kısım gibi arkadaşlar şurası 25 yuvam Burası Şimdi bir tane zincir çekeceğim Geriye dönüyorum şu yuvaya
arkadaşlar 8 tane trabzan yapacağım 1 2 3 13 hiç 4 abone ol 155 16'da 17'de bu v8z şu anda göstereyim 8 tane trabzan yaptım arkadaşlar evet şimdi devam ediyoruz şu ortada trabzan yapmıştık ya arkadaşlar şunlar
bakın Bunun tam üstüne şöyle batarak buraya bir sık iğne yaptım Buraya birleştirdim yani şimdi ipimi başına doladım diğer yuvaya atlıyorum burada 8 tane trabzan yapacağım 1 2 3 345 abone ol
16'da 17 bu M8 38 tane trabzan yaptım yine evet şimdi yine geldim Şu ortadaki yaptığım trabzanın tepesine batmaya buraya battım yine bir sık iğne yaparak birleştirdim şimdi ipimi doluyorum tırma
diğer yuvaya atlıyorum bakın buraya da aynı şekilde 8 tane trabzan yapıyorum bu şöyle göstereyim arkadaşlar bakın bu yuvalara 8'er kere dolduruyoruz şu ortadaki trabzanlar da direk Buralar
arkadaşlar ben direk diyorum bunları tepesine batarak birleştiriyoruz evet şimdi devam edelim sıramızın sonuna kadar şimdi bütün yuvaları mı trabzanı mı yaptım 8 tane Trabzon şimdi 1 2 3 ye
ye şöyle batıyorum arkadaşlar en sık iğne ile tutturdum şimdi 1 2 3 zincir çektim evet 1 2 3 abone ol bu şuradan tekrar sayalım arkadaşlar 12 bırakıp üçüncüye bu şöyle sık iğne ile battım bir iki üç
zincir çektim bir iki yuva bırakıp 3 yuvaya battım 13 zincir çektim iki bırakıp üçüncüye battım Üç zincir iki bırakıp üçüncüye battım Üç zincir bu hepimizin başına doladım Bakın şu tam
ortaya arkadaşlar ikisinin tam birleşme noktasına bir trabzan yaptım Şuradaki işlemi yaptık Aslında arkadaşlar 3 zincir çekiyorum Yine 1 2 bırakıp üçüncüye batıyorum sık iğne olarak abone ol
bu 123 zincir çekiyorum Bir iki bırakıp üçüncüye batıyorum bu 123 zincir çekiyorum başını doluyorum ikisinin tam birleşme noktasına bir trabzan yapıyorum şimdi zincir sayısı 3 arkadaşlar hepsini 3 çekiyoruz şu tam
tepedekiler yine yuva buralara yeni çiçekler yapacağız dolgular şunlar tam tepeler yuva arkadaşlar şunlar arada ki boşluklar Şuradaki gibii aynı işlem 3 zincir 112 bırak üçüncüye batkid 123 zincir bir
iki bırakıp üçüncüye bu 123 zincir başına doladım ikisinin tam birleşme noktasına bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar Bakın bu şekilde devam ediyorum bu Üç zincir ve 1 2 3 battım Üç zincir
abone ol 112 bıraktım üçüncüye battığım sık iğne olarak bu 123 zincir başını doladım ikisini tam birleşme noktasına yine bir Trabzon ve bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız Arkadaşlar bu
evet şimdi sıranın sonuna geldim arkadaşlar şu Tepedeki Yuvam Üç zincir çektim ipim başına bir kere doladım en sondaki Trabzon'a Bakacağım şimdi bir zincir çekiyorum geri dönüyorum yuvaya
bu sefer arkadaşlar 10 tane 3/12 344 gTA 5 5 6 7 8 1899 ve al al o 10 tane trabzan ya şimdi al bakın Ha buradaki direği MEB atıyorum arkadaşlar sık iğne ile birleştirdim tek başına doladım diğer yuvaya geldim
10 tane de buraya trabzan yapacağız 1 2 3 4 155 16'da abone ol a7 A8 399 ve 10 10 10 tane de buraya yaptım arkadaşlar geldim yine bakın son trabzan yaptım yere sık iğne ile bu tutturdu başını doladım diğer yuvaya
geldim buraya da yine aynı şekilde 10 tane trabzan yapacağız arkadaşlar bakın ilk dolgu Muzda 8 tane trabzan yaptık burada da 10 tane trabzan yapıyoruz sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz şimdi sıranın sonuna geldi mi
üç tane burada zincirin vardı arkadaşlar biliyorsunuz 3 en sondaki zinciri m bu şöyle battım sık iğne yaptım şimdi 12344 zincir çektim geri döndüm bir iki üç tane atlayıp dördüncüye batıyorum
arkadaşlar ve bir sık iğne yaptım şu biri 1234 zincir bir iki atla üçüncüye What 123 zincir başını dolapta tam ortadaki birleşme noktasına bir trabzan yap 123 zincir bir iki üç tane atla dördüncü ya
what mı 1234 zincir bir iki bırak 3 Cevat 123 zincir başına dola tam ortadaki birleşme noktasına bat bu aralar yine Üç zincir yuva olan kısımlar dört zincir arkadaşlar devam edelim sıramızın sonuna kadar şimdi 1 2
3 zincir çekiyorum Yine en son yaptığım trabzon'a

ben yatıyorum sen abone ol ya sen bir tane zincir çekip Geriye dönüyorum yine yuva kısmı mat trabzanları mı yapmaya devam edeceğim bu içe bu sefer 12 tane trabzan
yapacağız arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şimdi 12 tane yaptım trabzanı mı geldim ortadaki kısma battığım sık iğnemi yaptım başını doladım diğer yuvaya geldim şimdi buraya 12 tane trabzan yapacağım 23
mP3 14 1556 a7 A8 bu 9 10 11 12 de şimdi buraya yaptım 12 tane cihaz Zalıma yine geldim ortadaki trabzanın tepesine batmaya buraya sık iğnemi yaptım başına doladım ve diğer yuvaya geçtim yine buraya doğru iki tane
sıranın sonuna kadar barda devam edeceğim bu şekilde Şimdi 12 tane dolgun tamam arkadaşlar sonuncu dayım şimdi başlangıçtan 12 üçüncüye iş bakıyorum bak bir iki üç dört beş altı tane zincir
çektim geri döndüm arkadaşlar 123455 zincir batıyorum sık iğne olarak 1 2 3 4 1 2 3 bırak 3 Cevat 1 2 3 4 bu ikisinin birleşme noktasına batçik Şimdi arkadaşlar siz zincirim izine dört tane dört tane yuvaya dört tane araları
zincir çekerek gökte devam edeceğiz 4 zincir ve 1234 bırak v y en sık iğne ile battım bir iki üç dört bir iki yuva bırak üçüncüye 1234 bir tane trabzan yapıyorum ikisinin birleşme noktasına sıramızın sonuna kadar devam
edelim evet şimdi sınavın sonundayım 1234 zincir çekip 12 atmadım 3 son yuvamı yaptım abone ol abone ol evet şimdi ilk mi bir kere doluyorum son trabzanı mı batıp tamam bir tanem Ravzaya bir tane zincir
çekip geri dönüyorum Arkadaşlar ipimi bir kere doluyorum yuvama batarak 11 123 14 15 Şimdi arkadaşlar ikişer ikişer arttırıyoruz 8 10 12 buraya da 14 tane trabzan yapacağız Yuvamız ah bu sayalım 2 4 6 7 8 9 10
ben 10 bu ve 13 ve 14 14 tane trabzanı mı yuva kısmına yaptım geldim ikisinin birleşme noktasındaki trabzonuma sık iğne olarak vaktim bakım bir kere doladım hükmü geldim diğer yuva kısma yine buraya da
aynı şekilde 14 tane Trabzon yapacağım arkadaşlar bu ve bu şekilde sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz şimdi sıramızın Sonuna geldik Arkadaşlar bu kenardaki zincirim den12 üçüncüye batarak sık iğnemi yaptım
1234567 7 tane zincir çektim geri döndüm arkadaşlar 12345 zincir bırakıp altıncıya batıyorum ama 12345 yuvalara beş zincir çekeceğim arkadaşlar bir iki tane bırakıp 3 yatıyorum mı 1234 zincir başına doladım ikisinin
tam birleşme noktasına batıyorum trabzonuma yaptım aralar dört zincir yuvalar beş zincir arkadaşlar 1234 zincir bir iki üç dört beş bırak altıncıya bat ama 12345 zincir bir iki tane bırak üçüncüye bat 1234 zincir başına dolapla
ikisinden birleşme noktasına bat şuralar dört zincir yuvalar beş zincir arkadaşlar sıramızın sonuna gelelim şimdi sıranın sonuna geldim yuvamı yaptım şu başını iki kere doluyorum bu sefer arkadaşlar kenardaki trabzanın
tepesine batıyorum bir iki üç seferde çıkıyorum Bir tane zincir çekip Geriye dönüyorum yuvaya iki tırabzan yapmaya devam ediyorum 8 10 12 14 şimdi 16 tane arkadaşlar 16 tane trabzan yapacağız 2
mP3 14 15 devam edelim 16 tane trabzonuma yaptım Yine geldim ikisinin birleşme noktasındaki trabzanı ma sık iğne ile buraya tutturdum şimdi yine başını doladım diğer yuvama geçiyorum yine 16 tane trabzan yaparak yuvalarını
doldurmaya devam edeceğim sıramızın sonuna gelelim Evet şimdi sıranın sonuna geldim şimdi bir iki üç tane sayıyorum üçüncüye en sık iğnemi yaptım 12345678 tane zincir çektim geriye döndüm Ben şimdi 123456 bırakıyorum 7'ye
batıyorum altı tane bıraktım 7'ye baktım 123456 zincir bir iki Bırak bu bu üçüncü Cevat abone ol bu dört zincir çektim mı 1234 zincir çektim bir iki üç dört beş altı bırak 7 Cevat
evet 1 2 3 bu üç dört beş altı the arkadaşlar Eğer eliniz sık değilse 5 zincirde çekebilirsiniz Hatta beş çekelim bak bir iki üç dört beş bir iki bırak 3 bat 1234 başını dolayı ikisinin
birleşimi nebat 1234 zincir bir iki üç dört beş altı bırak 7'ye ama 12345 zincir bir iki bırak üçüncüye 1234 bir kere başın dolayı ikisinin birleşimi ne evet Şu aralar yuvalar beş zincir bunlar
dört zincir bu dört zincir yuva beş zincir devam edelim şimdi sıranın sonuna geldim abone ol e tabi yuvamı yaptım bu iki kere ipimi doladım yine a en sondaki da trabzanın tepesine battım bir zincir iki üç kere de çektim bir tane
zincir çektim geriye döndüm yuvamı batıyorum gün Şimdi en son ne yaptık 8 10 12 14 16 Buna da Onsekiz tane arkadaşlar trabzan yapacağız 2 mP3 345 367 devam edelim Onsekiz tane trabzanı mı yaptım yuvamın içine şimdi
bu Şuraya bir sık iğne ile yine tutturdum başına doladım tıman yine diğer yuvaya atlayarak trabzanları mı burada yapmaya başlıyorum Onsekiz tane yine arkadaşlar trabzan yaparak sıramızın sonuna kadar devam edeceğiz
şimdi sıranın sonuna geldim arkadaşlar yine şuradan 1 2 3 sayıyoruz bu bu şöyle bir sık iğne yapıyorum o evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip geri dönüyorum oğlum sizin ciğerimiz daha sonra 1234567 tane
bırakıp 8 batıyorum sık iğne yapıyorum şu 8 tane zincir çektik 8 tane bıraktık bir iki üç dört beş tane zincir çektim bir iki tane bıraktım üçüncüye battım abone ol mı 1234 zincir çektim başına doladım
gel buraya de batarak bir trabzan yaptım mı 1234 zincir 1234567 bırakıp 8 battım ama 12345 zincir bir iki bırakıp üçüncüye What iyi bakın abone ol evet şimdi yine 1 2 3 bu üç dört zincir başında doladım
birleşme yerine battım mı 1234 zincir bu 1234567 bırak 8 Ebat 12345 zincir bir iki bırak 3 bat evet Şimdi arkadaşlar üç tane yaptım bakın 1 2 3 üçüncünün Şu kısmını dayım yani şuraya zincir çekip atacağım
Şuradaki yuvayı yaptım Şimdi kolları ayıracağız Arkadaşlar bu kısımda kollarımız ayırıyoruz şimdi dört zincir çekiyorum dolduruyorum zincir çektim şimdi bu elimdeki parça hariç 1234566
tane parçayı şöyle kol için ayıracağım bakın altı tane arkadaşlar üç dört beş altı şu kısımdan birleştireceğim şöyle şimdi dört tane zincirimi çektim bir tane doladım önce buna batıyorum
arkadaşlar şöyle bir tane alıp çıkıyorum sonra bir dahakine geliyorum arkadakinin Tam iki kısmın birleşme noktası Bu ben buradan aldım bu çıktım al ve birleştirdim bakım burayı birleştirdim Arkadaşlar şimdi
şöyle devam edeceğiz 1234 zincir 1234567 bırak 8 Cevat 12345 zincir bir iki bırak üçüncüye What Şurayı Göstereceğim size bu görüş öyle çıkaralım o

bu kameramdan et Listen bakın 1 2 3 parça ön için altı tane parçalı kol için
arkadaşlar Gayette esnek oldu bu şimdi arkaya devam edeceğiz şundan yedi tane yapacağız 1234567 7 parçanın şu kısmına kadar gelelim Arkadaşlar şimdi kol birleşmeden sonra 1234567 parça yaptım 7
parça dayım Şu an şu kısmı yaptım göbek kısmına şimdi 1 2 3 4 tane zincir çekip başına bir kere doladım kol içinde altı tane parça üç dört beş altı zaten sonra üç tane parça kalıyor arkadaşlar ve
bu şöyle ikiye katladım şuraya Şurayı birleştireceğim evet şimdi ilk önce yine şuraya batıyorum bir tane çekip alıyorum Sonra arkadakine batıyorum Ondan alıp bundan çıkıyorum 1 2 3 1 2 3 4 zincir çektim ve
bu kısma geldim 12345678 battım bir iki üç dört beş zincir iki bırak üçüncüye what 1234 zincir ikisinin birleşme noktasına bas 12 1234 zincir 1234567 bırak 8 Ebat 12345 zincir bir iki bırak üçüncüye What 1234
zincir bu orta birleşme kısmına What 1234 zincir 12345678 at 12345 zincir bir iki bırak 3 Cevat Şimdi iki kere tramadol adım ilkk bu yaptığımız Trabzon'a bakacağım bir iki üç seferde çektim bir zincir çekip
geriye dönüyorum artık arttırma yapmıyoruz en son Onsekiz tane dolgu yapmıştık 8 10 12 14 16 18 bunu da 18 yapıyoruz i bu Onsekiz tane dolgumu yaptım Yine arkadaşlar aynı yere şöyle batarak sık
iğnemi yaptım başına doluyorum diğer kısmı atlayarak göbek kısmına yine onsekiz tane yaparak devam edeceğim bakın şuna kol kısmı Arkadaşlar onu da şöyle çevirelim böyle devam edeceğiz
zincir sayılarımız aradaki bu göbek kısmındaki sayılarımız hep aynı arkadaşlar değişmiyor Board olgularımızın yine Onsekiz tane bu şekilde şimdi devam edelim evet Şimdi arkadaşlar sona doğru geldim
hemen şöyle göstereyim size şöyle yaka kısmından saydığımızda 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane yaptım ben arkadaşlar isterseniz daha fazla yapıp uzatabilirsiniz boyunu
çimdik ve ilik zincir kısmına bakmıştım birleştirdim bir iki üç tane zincir çekip başına doluyorum şu kısma beş tane trabzan yapacağız arkadaşlar 1 2 3 183 14 bu ne 55 şu ara kısma bir tane trabzan
yapıyoruz abone ol abone ol abone ol evet şimdi ne şuraya geldim bu Burada beş tane Trabzon yapacağım o mP3 a4 B5 Hara kısmı bir tane bu şuraya 5 tane ben bu şekilde devam edeceğiz şuralar beş araya da bir tane batıyorum batarak
trabzon'da yapıyoruz Şimdi arkadaşlar yaka kısmına doğru geldim bakın 1 2 3 4 tane kaldı Şimdi Normalde hepsini Beşer kere doldurduk ya arkadaşlar bunu dört tane trabzan yapacağız buna 2
mP3 14000 e araya batıyorum o değil mi trabzan yapıyorum Sen şimdi üç tane kaldı buraya üç tane dolduracağım 1 2 3 da araya battım bir tanem bu iki tane kaldı Şimdi buraya iki tane bu bir zirik iü
bir araya Bakacağım şimdi buraya Bakın arkadaşlar bir tane araya da batıyorum yine bir tane böyle Akın sırayı tamamladım arkadaşlar evet şimdi geldik bu kısma şuraya bakacağım hemen bir bakın şuraya ya 2
13 Şimdi burası köşe olduğu için üç tane baktım arkadaşlar bu şöyle döndüm şuraya geldim abone ol ve hatta buraya dört tane yapalım arkadaşlar Ha iyi olsun Şimdi geldim Şu çiçeğin kısmına buraya iki tane Trabzon
yapacağım Arkadaşlar bir iki yakanın kendini toparlaması gerekiyor arkadaşlar o yüzden biraz trabzanları mı az alacağım şimdi şuraya iki tane Şu aralar var ya arkadaşlar buralara birer tane
bir bir tane de bu tarafa bakalım Yakayı topar o çiçek kısmına geldim buraya yine iki tane 1 2 3 biraz çekecek arkadaşlar buralara birer tane de bir tane buraya bir tane buraya buraya iki tane bir ve
12'de ve bu aralara birer tane bir tane buraya var Bir tane de buraya çiçek kısmına iki tane şimdi yakanın diğer ucuna kadar böyle devam edeceğiz evet şimdi uç kısmına geldim arkadaşlar
bugün şuraya iki tane trabzan yaptım şimdi şurası köşede biliyorsunuz buraya dört tane trabzan yapacağım 1 2 3 mP3 bu metoş evet şimdi şuraya tek batıyorum ben oraya bir tane şuraya bakın ara
kızım buraya da yine bir taneydi evet şu araya battım bu şuraya iki tane abone ol bu şuna sen yine ara kısım bir tanem bu şuraya üç tane 1 1 2 3 1 2 3 o şekilde gidiyorduk arkadaşlar abone ol abone ol
evet şu araya yine bir tane a o rüya dört tane 12344 Şuraya bir tane a de bundan sonraki şu kısımlar hep beşer tane arkadaşlar 1 2 3 bu 3 4 ve 5 var ya Şuraya bir tane yapıyoruz biz Şu kısımlara sıranın sonuna kadar artık
beşer kere tek batarak trabzan ımızı yapacağız mP3 bu 4 ve 5 şimdi devam edelim şimdi sıranın Sonuna kadar geldim arkadaşlarımın sonuncuya bile beş tane trabzan yaptım Bir tane düşün kenara
yine yapıyorum Ve bu sırayı bitiriyoruz şimdi 1 2 3 zincir çektim geriye dönme arkadaşlar her trabzanın tepesine birer kere batarak ikinci Sırama geçiyorum bakın her Trabzon'un tepesine
da birer kere batıyorum ve tekrar Yeni bir Trabzon yapıyorum evet şimdi devam ediyoruz yakanın O kısma gelene kadar Çarşı Şimdi arkadaşlar köşe kısma kadar geldim Bakın şu köşeye zaten dört tane trabzan
yapmıştık oradan hemen hatırlayabiliriz Şimdi arkadaşlar yaka kısmında böyle yine üstüne yapmayacağız da biraz lastik şeklinde yapacağız trabzanları mızı şimdi Abi şimdi köşeye dediğim gibi dört
tane yapmıştık hatırlarız şimdi bu dört tane ilkine bakın şöyle evet şu şekilde aldım arkadaşlar için bu şekilde yaptım Hemen yanındakini şöyle Alttan alıyorum arkadaşlar bakın bu şöyle alttan
bu bir üstten bir alttan şeklinde yapacağız trabzanları mıza Arkadaşlar şimdi yine üstten yapıyorum bakın sağ üstten evet şimdi tekrar alttan bu bir üstten mi alttan yapıyoruz arkadaşlar şimdi üstten ya
abone ol evet şimdi altta bu bir üstten abone ol bu bir altta bu bir üstten abone ol bu bir alttan var ama şimdi bu sıranın sonundaki dört tane köşedeki dört taneyi de dahil yapıyoruz bu şekilde O kısma kadar ilerliyoruz
arkadaşlar bir üstten abone ol bu bir Alttan çok basit Arkadaşlar bu bu bir üstten bu bir alt Tag abone ol iyi bakın ne devam edelim şimdi sıranın sonuna kadar geldim Bakın Şu dört taneyi de yaptım Arkadaşlar şimdi yine ön kısım
dayım ön kısımda trabzanları yine şöyle tepesine batarak devam ediyoruz sıramızın sonuna kadar her tırabzan

tepesine bir kere tek batıyorum arkadaşlar çok selamımı bu şekilde tamamlayacağım
evet şimdi sıranın Sonuna kadar geldim tekrar aynı şekilde Geriye dönüyorum arkadaşlar bu bu yaka kısmına kadar yine her trabzan üstüne birer kere batarak geliyorum Daha sonrasına göstereceğim Arkadaşlar şimdi
bakın köşe kısmına geldim burayı tekrar göstereyim size üstten mi alttan nasıl yapıldığını şimdi bakıyorum Bakın şu üst şu alt şu üst şu alt yani şimdi üstten alacağım üstten alarak başlayacağım
üstten aldım abone ol bu akıllı alttan şöyle Alttan alıyorum ve bu üstten üstten alıyorum zaten bir alttan bir üstten sağ alttan sağ üstten abone ol sağ alttan ya sağ üstten iyi bakın için şimdi devam ediyoruz yıka
kısmımız bitene kadar yine aynı şekilde lastiğinizi yapmaya kenar kısma geldiğimizde yine şu dört taneden sonra zaten Bunlar da artık belli buna günü alttan üstten ön kısımları mızı Tepe
kısmına Trabzon'dan Tepe kısmından batarak devam ediyoruz yaka kısmını da yine üstten ve alttan yaparak lastik şeklinde devam edeceğiz Arkadaşlar bunu evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş artık
sonuna doğru geldik örgütümüzün Burası yaka kısmına arkadaşlar bakın çok güzel yaka toplandı şurası da ön kısım şimdi onu da hemen söyleyeyim kaç sıra yaptık 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 sıra arkadaşlar 10
sıra evet şimdi biraz ince bir tarafa geçeceğim arkadaşlar iş şimdi tın 3 numara 3 numara taa geçtim bir tane zincir çektim Hatta iki tane çekelim geri dönüyorum şimdi her trabzanın başına yine birer kere batarak
bu şöyle sık iğne yapacağım biraz kenar kısmı kendini toplasın istiyorum arkadaşlar o yüzden ince ta geçtim şimdi bakın şöyle şimdi yukarıya doğru çıkalım arkadaşlar evet Şimdi arkadaşlar şunuda söyleyeyim
hemen kenarı bir sıra sık iğne yapacağız ama bu arada düğme yerlerimiz için zincirli ilik yapacağız arkadaşlar o yerlerimizi ayarlayalım önce daha sonra kenar ımızı giderken o kısımları da
yapalım şimdi şu bakın yakanın bitiş kısmı Arkadaşlar bir tanesini hemen şuraya yapacağım ben düğmelerin arasında çok uzak yapmayacağım Yakın yakın olsun arkadaşlar 2 4 6 olabilir mesela
istersen uzakta yapabilirsiniz Ama ben çok uzak istemiyorum arkadaşlar Yakın yakın olsun istiyorum 2 4 6 yı hemen bir tane şuraya beş tane de bir de yapabilirsiniz wiziq 2467 ha ha şuraya istediğiniz kadar
yapabilirsiniz arkadaşlar düğmeyi 246 tamam şuraya taktım mı kızım 16 tane arayla yaptım da istediğiniz kadar yapabilirsiniz dediğim gibi bir tane daha yapalım 1246 ama şu an için buraya kadar sık iğne ile
gelelim Şimdi arkadaşlar ilik yapacağım kısma geldim bakın şuraya yapacağım şunu alayım Hemen bu şuraya yapacağız şimdi veya sık iğneli geçiş yaptım 8 tane zincir çekeceğim 12345 abone ol
gTA 5 6 7 8 arkadaşlar düğmenin ebatına göre büyüklüğüne göre çekin zinciri daha büyük bir düğme kullanırsınız büyük zincir uzun zincir çekersiniz o zaman aynı yere tekrar batıyorum arkadaşlar
bu şöyle bir şimdi diğer vik yapacağım kısma kadar devam ediyorum goher trabzana birer kere batıyorum sık iğne yapıyorum arkadaşlar bakın diğer kısma geldim şimdi buraya yapacağım yine 8
tane zincir çekiyorum 3678 aynı yere yere tekrar batıyorum arkadaşlar selam söyle evet şimdi yine sık iğneyle ve diğer ilik kısımlarını yapmaya devam edeceğim arkadaşlar düğme yerlerini isterseniz boydan boya yapabilirsiniz
yeleğin izin son kısmına kadar isterseniz mi iki tane böyle hemen tutturmalı konu kapansın diye yapabilirsiniz hiç atlayabilirsiniz karar sizin Arkadaşlar şimdi diğer ilik yapacağım yere geldim Şu
abone ol bu Onsekiz tane yeni zincir çekiyorum 8 aynı yere ile tekrar batarak bu devam ediyorum evet şimdi sonuncu şu ilik yapacağım arkadaşlar sonuncu ile kısmına evet şimdi yine 8 tane zincir çekiyorum
o 6 7 8 Aynı yere tekrar en sık iğne ile batıyorum altı tane düğme yapmış oldum arkadaşlar düğmeye yapmış oldum şimdi yine en sık iğne ile devam edeceğim yaka kısmını dayım şu anda her yaptığın
trabzon'un tepesine birer kere batarak sık iğnemi devam edeceğim diğer uca gelene kadar şimdi bütün kenarını artık sık İğneyi de tamamladım Bir tane zincir çektim ve ben yeleğimi bitirdim
evet şimdi bu yelek bak 36-38 beden giyenler için arkadaşlar ya İsterseniz büyütebilirsiniz tabii ki abone ol evet şimdi bu emirlerimi dikeceğim söyleyip içine doğru çekiyorum ters günün da bana
kesiyorum şimdi ödemelerinizi dikelim Şimdi arkadaşlar düğmeleri şu ilkine değildi ikincisine dikeceğiz şuraya ilk yapmıştık Diğer taraf için söylüyorum arkadaşlar arasında altı tane vardı 7
tekrar ilik yapmıştık 123456 yer düğmeyi buraya dikeceğim Arkadaşlar şöyle ayarlayacağız buraya buraya bu şekilde düğmelerini dikeceğim bu düğmelerimi de diktim arkadaşlar bakın ilikledim büyük düğme de
alabilirsiniz arkadaşlar Hiç fark etmez şimdi yemeğimiz tamamlandı yemeğimizi hemen kısaca büyük beden nasıl yapabiliriz onu söyleyeyim size arkadaşlar bari ilkyuva yaptığımızda Şimdi tekrar söyle 36-38 beden için
arkadaşlar ilk başta yaptığımız 25 tane yuvamız vardı o 25 tane yuvanın üstüne bunları yaptık şimdi büyütmek için mesaj 40 bedeni çıkaracağız 40 bedene ne 40 42 diyelim 40-42 bedene çıkarmak için şimdi
38 beden değil mi ön tarafında üç tane yuvamız var bunu dörde çıkartıyoruz arkadaşlar bir tane yuva Buradan bir tane kola ekliyoruz 2-3 bu iki tane arkaya ekliyoruz dört bir tane bu kola beş Bir tane de öne altıtı
yani 25 yuva yerine 31 tane yuva yapacağız arkadaşlar o 40-42 beden için 36/30 bir tane yuvarla başlayacağız O şekilde devam edeceğiz şimdi giymediği zaman burası biraz karışık gibi duruyor
ama girildi geldiği zaman tam olarak oturuyor arkadaşlar Eğer ön tarafı şu yaptığınız kısım biraz esnekse arka tarafını çevirin arkadaşlar yeleğin Şu arka kısmına artiç tarafından çöle ılık
bir ütü yapın tam olarak dengeleniyor o zaman eşitleniyor Arkadaşlar burası da yeleğin arka kısmı tuşu lastik tam olarak Artık bu oyunu kapatıyor ilk gördüğünüzde büyük gibi görünecek
arkadaşlar ama sonra değişecek ki da göstereyim tığ işi bir yelek şimdi türbanlı olabilirsiniz Eğer türbanlı sanız boyutunu uzatabilirsiniz arkadaşlar Biz normalde şu kısmı 20 tane yapmıştık işte kalçayı kapatmasını
istiyorsanız yine uzatabilirsiniz ayrıca şunu da söyleyeyim 42 40 42 beden için yapacaksanız biz en son şu kısmı Onsekiz tane doldurmuş tuk 40-42 beden için söylüyorum burayı yirmi iki tane doldur
doldurmamız gerekiyor Arkadaşlar daha da büyütmek için ya da 20 tane doldurabilirsiniz şu yuva kısmını en son biz 5 tane zincir çekerek yapmıştık altı tane zincir çekerek yapabilirsiniz şuralar yine dört dörder zincir olsun
arkadaşlar bu Ama şu dolduracağım diğer altı zincir üstüne olsun İstediğiniz renkte yapabilirsiniz o bizim gibi kol da yapabilirsiniz ayrıca kollarını da uzatabilirsiniz arkadaşlar şu anki yelek ama hırka
olarak da kollarımızı Uzatırsak hırka

olabilir dediğim gibi turbanlı sanız eğer kol da ekleyebilirsiniz alt kısmında istediğiniz kadar uzatabilirsiniz bakın şurası etek kısma ilk devam edersiniz arkadaşlar
istediğiniz kadar uzatırsanız şimdiden yapan Herkese kolay gelsin Kendinize iyi bakın farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir