Tomurcuk yapraklı kız bebek yelek yapımı Malzemelerimiz: – 2 yumak bebe yünü ip – 3.5 veya 4 numara şiş – 5 adet düğme Kanalıma abone olarak bildirimleri …
herkese Merhaba sevgili Hanımlar çıktı örgü YouTube kanalıma hoşgeldiniz Ben zeynep bugün sizlere kız bebeklerimiz için tomurcuk yapraklı bebek yeleğinin anlatımını yapacağım yeleğinin boyutu 1
3 5 için uygun olacak iki yumak ip kullanarak yeleği öreceğim yeleği örmek için Alize bir biz 10 bu karışımlı 240 metre uzunluğunda ip kullanacağım renk numarası 184 şiş numaram da üç 75 şiş
kullanacağım yaka da sadece Yakayı örmek için 3 numaralı şiş kullanarak Yakayı öreceğim daha sonra yuvasını Örmeye başladığımda 371 şiş oy vermeye devam edeceğim Sizler kullandığımız içinize göre üç buçuk veya
4 numara şiş kullanarak yeleği ölüm Örmeye başlayabilirsiniz kısaca yapımını anlatayım yakadan başlayacağım yukarı tamamladıktan sonra babasına Örmeye başlayacağım artırmaları mı yaparak ve
modelini uygulayarak çorbasını tamamlayacağım her iki kol ucu içinde haroşa örgü örerek kesimini yapacağım babasına ve kollarını tamamladıktan sonra beden kısmına geçeceğim beden kısmı için de yine modelimi takip ederek
iki ucuna kadar öreceğim ipucu içinde 4 sıra Haroşa örgü ördükten sonra yeleğimi tamamlamış olacağım Hazırsanız bu güzel yeleği Örmeye hep birlikte başlayalım mı ben yeleğimi Örmeye yakadan başlayacağım
üç numaralı şişme toplam 89 ilmek atarak 3 sıra haroşa örgümü tamamladım yeni modelini kurabilmek için yakıt sayımız fazla olduğu ve fazla olduğu için yakın ya 4 sıra Haroşa örgü mü üç numaralı
şimdi kullanarak öreceğim yıkanın daha sıkı daha toplu olması için bir kada4 sıramın tamamladıktan sonra robası Örmeye 3 71 şişme geçerek devam edeceğim 89 ilmeğimizi 3 sıra Haroşa örgü
ördükten sonra dördüncü sırada ön yüzden ara ara gizli arttırma yapacağım ve 89 ilmimiz 99 ilmek olarak tamamlayacağım ve yeleğimin oda sayısını 99 ilmeğin üzerinden ayırarak kurmaya başlayacağım
3 Sıramı tamamladım ve dördüncü sırada ön yüzden bu ara ara gizli artırma yapıyorum da artırmalarını tamamen göz kararı olarak yapacağım bu birinci ilmeği mi arttırdım bizle artırma olarak yaptım Sizler elinize
göre arttırma larımız hangi şekilde düzgün oluyorsa o şekilde arttırma larımızı yapabilirsiniz birinci ilmeği mi arttırdım abone ol bu 2 ilmimi artırdı mı abone ol 13 ilmeği mi artırdım
14 ilmim arttırdım gTA V ilmim arttırdım abone ol bu altı ilmeği mi arttırdım bu şekilde ön yüzden arttırma larımızı yaparak toplam 10 ilmek arttıracağı mewo 89 ilmimiz 99 ilmek olarak tersinden bütün
ilmekleri mi arttırdım ilmekleri mi de dahil Haroşa örgü olarak öreceğim ve böylelikle De dördüncü sırayı örmüş olacağım bir sıra mı tamamladıktan sonra 3 75 şişme geçirerek yeleğimin robası
üstüne ayırmaya devam edeceğim sıra sonunda yine kenar patlarım ın diş diş olması için haroşa ilmek şeklinde olması için son ilmeği örerek alacağım ve dönüşte sıra başında örmeden alarak
devam edeceğim bu şekilde ilmek lerimizi on ilmeğimizi ara artırarak örelim tersinden de sıramızı tamamlayalım ve birliğimizin robası hep birlikte kuralım dördüncü sırada ön yüzden ara ara 10
ilmek artırma yaparak 89 ilmeği mi 99 ilmek olarak tamam bu ve 99 ilmeğin üzerinden yeleğinin yaka sayılarını robot sayılarını ayırmaya başlıyorum ruhlarımızın ayırma için 19 ilmek ön bir araya 15 ilmek kol
bir ara 27 ilmek arka bir ara 15 ilmek kol bir ara ve 19 ilmek ön olarak ayırma yaptım artırmaları mı ön yüzden yaparak başlayacağım sıra sonunda da düğün için ilk İliğini açacağım 19 ilmeğin 7 ilmeği
ile Haroşa örgü olarak öreceğim ve kalan ilmekleri mi ön ilmeklerini düz olarak öreceğim ve 3 75 numaralı şişme geçirerek gelinin robo artışlarını yapmaya başlıyorum ve robot sayısında
ayırmış olacağım Her iki kenarda bulunan yedi ilmeğin Haroşa örgü olarak olacak 2 3 mı 33 45 367 ön için ayırdığım 19 ilmeği myn7 ilmeğimizi Haroşa örgü olarak ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmeğimizi düz
olarak aldım aralardaki bir ilmimiz sağından ve solundan gizli artırma yaparak yeleğinin odasını öreceğim aradaki bir ilmeğe geldim Bir gizli artırma yapıyorum Bir ilmeği ördüm ve bir gizli artırma yapıyorum sizler
elinizde arttırma larımızı izle artırmaları mız hangi şekilde düzgün oluyorsa o şekilde de yapabilirsiniz kol için 15 ilmeği mi düz olarak örüyorum şu abone ol ben 15 ilmeği ördüm aradaki bir ilmeğe
geldim artırmayı nemi bir gizli arttırma mı yaptım aradaki bir ilmeği ördüm bir yine bir gizli artma mı yapıyorum şu markası için 27 ilmimi düz olarak öreceğim aradaki ilmekleri M önden düz
arka kısmından ters örgü olarak öreceğim her iki kenarında bulunan yedi ilmeğimizi de Haroşa örgü olarak yelek bitimine kadar devam edeceğim abone ol ne çıktı abone ol ben 27 ilmeğimizi düz olarak ördüm
aradaki bir ilmeğe geldim bilgisayar tamam yaptım Bir ilmeği ördüm bir gizli arttırma mı yaptım ve kol için 15 ilmeği mi düz olarak örüyorum üz abone ol ben 15 ilmeği ördüm yine bir gizli arttırma mı yapıyorum ve aradaki bir
ilmeği M geldim Bir ördüm bir gizli artırma yapıyorum kalan 15-20 mide bu bir il miyim kalana kadar düz olarak öreceğim sim abone ol bu burada ilk düğüm elimde açacağım arkadaşlar kız bebek yeleği olduğu için
sağ tarafta ilk düğmeli mi açacağım 2467 ilmeği mi kaldı değil mi mide Haroşa örgü olarak örüyorum iki ilmeği ördüm bir filmim kaldı İki ilmeği mi bir alıyorum ve bir doluyorum kalan üç
ilmeği mide örerek ilk düğme İliğini de açmış oluyorum bundan sonraki düğme yediklerimi her 12 sırada bir açacağım ve kenar patlarım ın daha düzgün olması için düğmeyi açtıktan sonra bir sıra
öreceğim ve kenar kısmında bulunan 2467 ilmimi bir sıra örüp tekrar geri dönüş yapacağım sağda ve solda kenar patların daha düzgün olması için her düğme iliğine Açtıktan bir sıra sonra bu
şekilde bir kez gidip geldikten sonra yeleğimin ve den kısmını tekrar Örmeye devam edeceğim sizlere mı sizde yaparsanız kenar patlağının daha düzgün olmasını kasmadan düzgün bir şekilde olmasını sağlarsınız tersinden
1234567 7 ilmeği mi Haroşa örgü olarak ördüm bir sıra sonunda 7 ilmim kalana kadar artırmalarını da dahil bütün ilmekleri mi ters olarak tamamlayacağım bu tersinden Sıramı tamamladım ve ön
yüzden Pixel artma yapmaya başlıyorum bir sıra ilimizin robot sayısını ayırarak arttırma mızı yapmış oldum tekrar ikinci sırada Yine aynı şekilde düz olarak artırmaları mı yapacağım ve
üçüncü sırada iyilerini modeline kurar akrabasını Örmeye devam edeceğim Bir önceki sırada ön için 19 ilmek ayırmıştım Bir önceki arttırma mla birlikte önde 20 ilmeği moldu 20 ilmeği örüyorum kenar yediğim Haroşa örgü
olarak ördüm kalan ilmekleri mi ön ilmeklerini de düz olarak ördüm aradaki bir ilmeği ne geldim Bir gizli artırma yapıyorum Bir ilmeği ördüm ve bir gizli artırma yapıyorum bu kol için ilmekleri meine düz olarak
öreceğim sağ ol için 15 ilmek ayırmıştım Bir önceki sırada sağda ve solda arttırma yaptığım için 17 ilmeği örüyorum şu aradaki bir ilmeği mi geldin ve yine bir gizli artırma yapıyorum Bir ilmeği
ördüm bir gizli artma mı yapıyorum arkası için ilmekleri mi Diğer kol ilmekleri ne kadar öreceğim ikinci sırada bu şekilde ön yüzden arttırma larımızı yaparak tersinden de sıramızı

tamamlayarak ikinci sırayı
tamamlayacağım ve üçüncü sırada modelini kurmaya Başlayacağım ben ikinci sıra artışında tamamlayın üçüncü sırada hep birlikte modelinizi kuralım ön yüzden arttırma larımızı yaparak iki sıra
artırmalarını yaptım ve üçüncü sırada artırmalarını yaparken yeni gelin tomurcuklu yaprak modelinde kurmaya başlayacağım kısımda birer tane modelim olacak kolda bir modelim olacak artık funda da iki model kurarak yeleğin
modelini kurmaya başlıyorum kısımda bulunan ilmekleri myn7 ilmini Haroşa örgü olarak öreceğiz abone ol 11 1234567 7 ilmimi Haroşa örgü olarak ördüm 1 2 3 4 4 tane ilmimizi düz olarak ördüm ve ön kısımda bulunan modelimi
kurmaya başlıyorum modelini kurmak için 5 ilmek üzerinden kuracağım başlangıç ilmeği modelin için 5 ilmek olacak bitiş ilmeğin de 11 ilmek olarak tamamlayacağım yani modelimiz 5 ilmek ve 11 ilmek katlarından oluşacak 5 ilmeğin
üzerinden sağ tarafa doğru iki ilmeği mi kesme işlemi yapacağım kesme işlemini yaparken sağ tarafa doğru iki ilmeğin yönü değiştireceğim abone ol bu iki ilmeğin yönünü değiştirdim ben
kesme işlemlerine sağ tarafa yaptığımda daha düzgün oluyor arkadaşlar Sizler elinize göre hangi tarafa daha düzgün oluyorsa sağ veya sol da ilmek lerinizi yönünü değiştirerek modelinizi kurabilirsiniz ama tarafa doğru kimin
yönünü değiştirdim ve İki ilmeği mi bir olarak aldım yani iki ilmeği mi kestim bir doladım bir ajur yaptım Bir ördüm bir doladım bu ve sola doğru iki ilmeği mi kesme yapıyorum bu ve böylelikle de 5 ilmek üzerinden ön
kısımda bulunan ilk modelimi kurmuş oldum kalan ilmekleri mi aradaki ilmeği ne kadar ön ilmekleri M düz olarak örüyorum bu ve bir gizli arttırma mı yaptım aradaki bir ilmeği M geldim Bir gizli arttırma mı yaptım
sağ ol için ilk sırada bulunan modelimi kurmaya başlıyorum artma mı yaptıktan sonra 1234567 7 ilmeği mi düz olarak ördüm ve yine 5 ilmeğin üzerinden modelini kuracağım sağa doğru iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum
ama biz sağa doğru iki ilmeği mi kestim bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru İki ilmeği mi bir olarak alarak kesme işlemini yaptım kalan 1234567 7 ilmeği ördüm aradaki bir ilmeğe geldim ve bir gizli artırma
yapıyorum Bir ördüm ve bir gizli artırma yapıyorum arkası için iki tane modelim olacak Bak ilk modelimi kurmak için aradaki bir ilmeği ördüm bir gizli artma mı yaptım ve 5 ilmeği mi düz olarak
öreceğim 1 2 3 4 155 ilmimi düz olarak ördüm ilk modelin için sağa doğru kesme işlemi yapıyorum bu sağa doğru iki ilmeğin bir aldım bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru iki ilmimi bir olarak aldım
bu her iki modelinin arasında 11 ilmim olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeği ördüm ve arkası için ikinci modelimi kuruyorum sağa doğru iki ilmeği mi 1ap yeni yönünü değiştirerek bir alacağım
sağa doğru kesme yaptım Bir doladım bir ördüm bir doladım sola doğru kesme yaparak ikinci modeli de kurmuş oldum kalan 123455 ilmeğimizi örerek arka kısmını tamamladım aradaki bir ilmeğe geldim Bir gizli artma mı yaptım Bir
ördüm bu bir gizli arttırma mı yaptım Yine kol için bir model kuracağım ve gizli artma yaptıktan sonra 1234567 7 ilmeği ördüm ve yine 5 ilmeğimizi üzerinden modelimi kuracağım sağa doğru iki ilmeğin yönü
değiştiriyorum bu sağa doğru iki ilmeğin bir aldım bir doladım bir ördüm bir doladım bu ve sola doğru İki ilmeği mi bir aldım kalan 1234567 7 ilmeği mide ördüm aradaki bir ilmeğe geldim Bir gizli
arttırma mı yaptım Bir ördüm bir gizli artma mı yaptım ön kısımda kalan ilmek lerimizi 24 ilmek düz olarak ayıracağım 245 ilmeğe modelin için arayacağım 245 ilmimi düz olarak öreceğim 12345
kizartma yaptıktan sonra beş ilmeği mi düz olarak ördüm ve yine sağa doğru ineklerinin yönünü değiştiriyorum bu iki ilmeğin i bir aldım sağa doğru bir doladım bir ördüm bir doladım ve
sola doğru İki ilmeği mi bir aldım kalan 1 2 3 144 ilmeği düz olarak ördüm ve 1234567 7 ileride Haroşa örgü olarak ördüm ve ön yüzden üçüncü sırada yaprak modelimizi kurmaya başladık tersinden kenarda
bulunan her iki kenarda bulunan yedi ilmeğimizi Haroşa örgü olarak örüyorum ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 7 ve diğer sıra sonunda 7 ilmeğin kalana kadar orta kısımda bulunan bütün ilmekleri mi ajur ilmekleri mi ve
arttırdım ilmekleri mi de ters örgü olarak tamamlayacağım abone ol bu sıra sonuna kadar tamamlayalım ön yüzden ve modelimizi Örmeye hep birlikte devam edelim bu tersinden Sıramı tamamladım ve ön
yüze geldim yaprak modelinin ikinci sırasında Örmeye devam edeceğiz Öf altında bulunan yedi ilmini yine Haroşa örgü olarak örüyorum bu 1234567 7 ilmimi Haroşa örgü olarak ördüm 1 2 3 ilmeği mi düz olarak ördüm
bir önceki sırada sağa doğru kestiğim ilminin önündeki ilmekle tekrar iki ilmeğin yönünü değiştirip sağa doğru kesme işlemi yapacağım ben sana doğru kesme işlemlerimiz arttırdığımız ilmeğin önündeki ilmek
olacak sağındaki ve solundaki ilmek olacak arkadaşlar Her sırada yan kısma doğru sağa doğru ilmek lerimizi kaydırarak kesme işlemi yapacağım sol taraftaki ilmekleri de sol tarafa doğru kaydırarak kesme işlemi yapacağım sağ
tarafa doğru iki ilmeğin yönünü değiştirdim ve Bir önceki sırada yapmış olduğum ajur ilmeği mi düz olarak ördüm ve ortadaki ilmin sağında tekrar bir aşure yapıyorum yani bir doluyorum bir
örüyorum ve bir doluyorum ajur ilmek lerimiz yaprağının orta kısmında bulunan bir ilmeği mizin sağından ve solundan olacak Bir önceki sırada artırmış olduğum ilmekleri mi düz olarak öreceğim
ve her şeyin sırada kesin ilmekleri misin sağa doğru yönünü kaydırarak kesme işlemini yapmaya devam ediyorum ortadaki bir ilmeği ördüm bir doladım o ördüm ve sola doğru iki ilmimi kesme işlemi yapıyorum yine kalan ilmekleri mi
ön ilmekleri mi aradaki bir ilmeği ne kadar düz olarak örüyorum şu aradaki bir ilmeği Eminönü'nden bir gizli arttırma mı yaptım Bir ördüm bir gizli arttırma mı yaptım bu ikinci sıradaki ön kısımda bulunan
modelimi tamamladım kol için yine bu modeli ne kadar düz örgü olarak örüyorum ve bu ve modelime geldim gördüğünüz gibi ortadaki ilmin sağında 3 ilmeğin var ilk ilmeğin arttırdım ajur ilmeğin ve
sağındaki iki ilmeği yine sağ tarafa doğru kaydırarak bu yönünü değiştiriyorum ve sağ tarafa doğru ineklerinin yönünü değiştirdim İki ilmeği mi bir aldım bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım
bir ördüm ve 2 ilmeğimizi sola doğru kesmiştim yapıyorum yine aradaki arttırma ilmeği ne kadar kalan ilmekleri mi öreceğim şu aradaki ilmeğe geldim Bir gizli artma mı yapıyorum bu bir ilmeği ördüm ve yine arkası için
bir gizli arttırma mı yaptım arka kısımda iki tane model kurmuştuk bu modelime kadar geliyorum ortadaki ilmimizi salonunda 3 ilmek kalana kadar ördüm vee sağındaki üç ilmeği mi Yine ilk iki İliğini yönünü değiştiriyorum
da sağ tarafa doğru kaydırma yaparak is kesme işlemine devam ediyorum Ve bir önceki sırada yapmış olduğum ajur ilmeği ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm ve sola doğru iki ilmimi bir
olarak aldım bu ve düz ilmekleri M diğer modelime kadar düz olarak öreceğim

bu yine ortadaki ilmeğimizi sonunda üç ilmeği mi kaldı iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum bu sağa doğru kesme yaptım Bir ördüm bir
doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm ve sola doğru iki ilmeği mi alarak kesme işlemini yapmış oldum şu mağaradaki bir ilmeği ne kadar kalan ilmekleri mi düz olarak ördüm aradaki ilmeğe geldim Bir
gizli artırma yapıyorum Bir ördüm bir gizli arttırma mı yaptım sağ ol için bir tane modelimiz uygulamış tık yaprak modelimizi ve arttırdım ilmeğe kadar bu ortadaki ilmin sağında üç tane ilmim
kaldı ilk iki ilmeğin yönünü sağa doğru tekrar değiştirip sağa doğru kesme işlemi yaptım Bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm ve sola doğru kesme işlemi yaptım Yine aradaki
ilmeği ne kadar kalan ilmekleri mi düz olarak örüyorum şu mağaradaki ilmeği mi geldin bir gizli arttırma mı yaptım bu bir ördüm bir gizli arttırma mı yaptım şu yine modelime kadar düz olarak
öreceğim ve ortadaki ilmin sağında üç ilmeği kaldı sağa doğru bu iki ilmeği mi bir alıyorum ve bu bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir ördüm ve sola doğru iki ilmeği mi olarak sola doğru kesme
işlemini yapmış oldum ikinci sırada ajur larımızı yaparak modelimizi ölmüş olduk ve tersinden yine her ki kenardaki değil mi mi Haroşa örgü olarak öreceğim orta kısmındaki ilmekleri mi ters olarak
öreceğim ve yatağımızın ikinci sırasını tamamlamış olacağız Sıramı tamamlayın üçüncü kez Oyüzden tekrar modelimizi Örmeye devam edelim bu modelin için ikinci sırayı da tamamladım ve üçüncü sırada Yine
ajurları mı yaparak yaprak modeli mi Örmeye devam ediyorum ön yüzden 1234567 7 ilmeği ördüm ortadaki ilmin sağında 24 ilmek kalana kadar öreceğim 1 2 ilmeğimizi düz olarak ördüm ve yine dört
ilmeğin ilk iki ilmeğin yönünü değiştirerek sağa doğru kesme işlemi yapıyorum o sırada kestiğimiz ilmek lerimizi sağa doğru kaydırarak kesme işlemi yapacağım ve soldaki ilmekleri mi de sola doğru
kaydırarak kesme işlemi yapacağım iki ilmeğin yönünü değiştirdi mi kimliğini bir aldım bir iki ilmek ördüm bir doladım ortadaki bir ilmeği ördüm bir doladım ve 1 2 ilmeği ördüm 2 ilmeği mi
sola doğru alarak üçüncü sırayı da yaprak modelimizin 3 sırasında tamamlamış oldum kalan ilmekleri mi aradaki bir ilmeği ne kadar az ördüm ve bir gizli artırma mı yaptım aradaki bir ilmeği ördüm
bu ve bir gizli arttırma mı yaptım ve yine kol için bulunan bir tane model uygulamıştır kol için yaprak modelimizi hemen bakıyorum 24 ilmeğin kalana kadar düz olarak ördüm ortadaki indiğimiz
sağında 4 ilmeğin Kaldı 4 ilmeğin ilk iki ilmeği Nisa doğru kesme işlemi yapıyorum bu ve 12 ilmek ördüm bu ve bir gizli Pardon 2 ilmek ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir iki ördüm ve sola doğru İki ilmeği mi bir
olarak kestim shimmer sırada kestiğimiz ilmekleri mizin sağa doğru olan ilmek lerimizi sağa doğru kaydırarak kesim işlemi yapacağım sola doğru sol yemeklerimizde sol tarafa doğru kaydırarak kesme işlemini yapıyorum
aradaki bu bir ilmeği ne kadar yine düz olarak öreceğim bu ve bir gizli artma mı yaptım Bir ördüm bir gizli arttırma mı yaptım arkası için iki tane model uygula Mıştım yine ortadaki ilmin 24 ilmim kalana
kadar düz olarak öreceğim abone ol bu düz olarak ördüm ve sağ tarafa kesim yapmak için iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum bu iki ilmeği mi bir aldım 112 Bir önceki sırada yapmış olduğum ajur ilmekleri m ördükten sonra ortadaki
sağında ısırığından bir doluyorum bir örüyorum ve solundan bir doluyorum bir iki ilmeği ördüm ve sola doğru kesme işlemini yaparak tamamladım yine diğer yaprak modelimizde aynı şekilde üçüncü
sırada acılarınızı yaparak ve kesme lerimizi yaparak tamamlayacağım ön yüzden tersinden Sıramı tamamladıktan sonra yaprak modelimizin dördüncü sırasında bulunan ajur modelini uygulamaya Başlayacağım ben bu Sıramı da
tamamlayıp ve dördüncü sırayı hep birlikte Örmeye devam edelim bu modelimizin 3 sırasında tamamladık ve dördüncü sırasında tamamlayarak yani ajur larımızı yaparak dördüncü sırası tamamlayacağım 15 sırada da ortadaki
ilmimizi üzerine tomurcuğunu yaparak ilmeğin robotunda bulunan ilk tomurcuklu yaprak modelini tamamlamış olacağım dördüncü sıramız için 1234567 7 ilmeği ördüm ve ortadaki bir ilmimizi sağından
245 ilmek bırakacağım bir ilmeği ördüm ve 5 ilmeğin ilk iki ilmeğin ilminin yönünü değiştiriyorum sağa doğru kesim yapabilmek için iki ilmeğin yönünü değiştirdim ve 1 2 3 333 ilmeği ördüm bir doluyorum bir ördüm
bir doladım burada sol tarafa doğru bir iki üç tane ilmeği ördüm ve sulu doğru ile kesme işlemini kaydırarak sola doğru kesme işlemini yaptım ve kalan ilmekleri mi aradaki bir ilmeği ne kadar ördüm
gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı arkadaşlar dördüncü sırada ajur larımızı yaparak modelimizi tamamlıyorum ve bir sonraki sırada tomurcuğunu yaparak modelimi bitirmiş olacağım ve aradaki
bir ilmeğimizi sağından ve solundan bir gizli arttırma mı yaptım kol için yine ortada bulunan bir ilmeğin 3245 ilmek kalana kadar ilmekleri mi ördüm ve ortadaki ilmin sağında ki 5 ilmeğin ilk iki ilmeği neyini sağa doğru
yönünü değiştiriyorum bu iki ilmeği mi bir aldım bir iki üç tane ilmeği ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım bir iki üç tane ilmeği ördüm ve sola doğru içildiğini bir alarak kesme işlemini yapmış oldum dördüncü
sırada bu şekilde modelimizin ajurları ve kesmelerini yaparak tamamlayacağım tersinden de Sıramı tamamladıktan sonra a modelimizin v sırasında orta kısıma ortadaki ilmimizi üzerine tomurcuklarını
yaparak modelin bitirmiş olacağım Ben bu sırayı da tamamlayın ve 5 sıradaki modelimizi hep birlikte kuralım dördüncü sırada da yine ajurları mı ve sağa ve sola doğru kesme işlemi yaparak
tamamladım ve yaprağı mızda tamamlamış olduk ortada kalan bir ilmimizi üzerine 5'inci sırada tomurcuğu mu yaparak 2 yaprak modeli ne almış olacağım tomurcuk modelimizi yapmak için ön kısımda bulunan yediğinde
haroşa örgü olarak örüyorum de bu sırada 5'inci sırada gitmiş işlemi yapmayacağım ve ajur işlemi yapmayacağım sadece Şimdi ilmekleri mi düz olarak öreceğim ve yaprağın ortadaki ilmeği ne
bir ilmeğin üzerine tomurcuk modelini uygulayacağım tomurcuk modelini uygulamak için bir tığ kullanarak yapacağım arkadaşlar Orta kalınlıkta bir tığ kullanarak Sizlerde yapabilirsiniz ortadaki ilmeğin içinden
bu 1/2 zincir çekiyorum doluyorum ve aynı ilmeğin içine batıyorum bir iki kere de çıkıyorum ve şişin takımdaki ilmimi Bırakıyorum tekrar yine bir iki kez çekiyorum ve ilmi 3 ilmeği mi Yine
tında bıraktım ve bir kez daha doluyorum bu bir iki üç kerede çekiyoruz ve tında toplam dört ilmim oldu İki zincirimizde birlikte 24 trabzanı mız olmuş oldu ve hepsine bir topluyorum topladığım ilmeği
mi şişi mi alıyorum ve o aldığınız zaman bu arasında biraz sıkı tutarak sol taraftaki ilmekleri Örmeye başlarsanız daha sakın bir daha düzgün bir görünüm elde etmiş olursunuz de böylelikle gördüğünüz gibi yaprağı
mızın ortalık kısmında bulunan illerimizin üzerine tomurcuğunu yaparak ilimizin arabasında bulunan ilk yaptı tomurcuklu yaprak modelini tamamlamış oldum ön yüzden yine arttırmaları mı yaparak V sırayı devam edeceğim yaprak
modelinin V sırasını aradaki bir ilmeği ve kadar ördüm bir gizli artma mı yaptım aradaki bir ilmeği ördüm bir gizli arttırma mı yaptım

abone ol mı Sol kolunda bir yaprak modelimiz vardı onunla aynı ortadaki ilmeğin
üzerine yine aynı şekilde tomurcuğu yaparak tamamlayacağım bu ajur veya kesme işlemi yapmadan 5'inci sırada sadece yaprak modelimizin ortadaki ilmeğin üzerine iki zincir çekiyorum da aynı ilmeğin içinden
bu trabzan yaparak ve son ilmeği mi almadan tığı bırakıyorum 2 3 bir zincir ile birlikte dört tane trabzanı mı oldu ve hepsini bir topluyorum ve yine buradaki ilmimiz tıklayarak tamamlıyorum bu kalan ilmekleri mi aradaki arttırma
ilmeği ne kadar öreceğim e abone ol bu arttırma ilmeği ne kadar ördüm yine bir gizli arttırma mı yaptım aradaki bir ilmeği ördüm bir gizli arttırma mı yaptım ve arkada bulunan iki tane yaprak
modelimiz vardı yine aynı şekilde orta kısımlara tomurcuğunu yapacağım Bu sırada bu şekilde tamamladıktan sonra sonraki sırada ya yine yaprak modeli mi kurarak ikinci sıradaki yaprak modelini
kurarak yeleğinin arabasını Örmeye devam edeceğim bu sıramızı daha tomurcuk larımızı yaparak tamamlayalım tersinden yine ters olarak örelim ve ikinci sırada bulunan modelimizi hep birlikte kuralım
yeleğimin robotunda bulunan ilk tomurcuklu yaprak modelini tamamladıktan sonra ikinci sırada bulunan yaprak modelini kurmaya başlayacağım ikinci sırada bulunan modelini kurmadan önce ön yüzden sadece aradaki ilmek lerimiz
sağından ve solundan artırmalarını yaparak bu sırayı tamamlayacağım t az önce Sıramı tamamladıktan sonra ikinci sırada modelimi kurmaya başlayacağım ön kısımda bulunan nil'i haroşa örgü olarak yürüyorum
abone ol şu aradaki bir ilmeği mi kadar ön kısımda bulunan ineklerinin tamamını düz olarak öreceğim bu modelimizi tamamladık bir sıra önden artırmalarını yaparak düz olarak öreceğim ve bir sonraki sırada ikinci
modelimi yaprak modelini kurmaya başlayacağım aradaki arttırmayı mm kadar geldim Bir gizli arttırma mı yaptım Bir ilmeği ördüm bir gizli artırma mı yaptım ile aynı şekilde aralardaki artırmaları
mı yaparak bu sırayı tamamlayacağım ön yüzden tersinden de Sıramı tamamladıktan sonra ikinci sırada bulunan modelimi kuracağım bu sıramızı tamamlayalım ikinci sırada bulunan modelimizi hep
birlikte kuralım bu bir sıradaki modelimi tamamladım Bir sıra önden artırmalarını yaparak düz örgü olarak ördüm ve yeleğimin robası için ikinci yaprak modelini kurmaya başlıyorum ikinci sırada ön kısımda bir
tane modelim olacak kolda iki modelim olacak arkada 1 2 3 model olacak diğer kolu da yine iki modelin diğer ön kısmında da bir model uygulayarak ikinci sırada bulunan yaprak modeli mi tamamlamış olacağım ikinci sırada
bulunan modelimiz için yine aynı şekilde ön kısımdan ön yüzden modelimi kurmaya başlıyorum sıra başında bulunan 1234567 7 ilmeğimizi Haroşa örgü olarak ördüm bir ilmeği mi düz ördüm yaprak
modelimizi kurduğumuzda 5 ilmek üzerinden kurmuştum beat it beat it de beklerim 11 ilmek olarak tamamladım 11 ilmeği mi düz olarak öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 her iki modelinin arasında 11 ilmek olacak Ve yine 5
ilmeğin üzerinden modelini kurmaya başlayacağım 11 ilmeği ördüm burada modelimi kurmak için bir önceki sırada ki yaprağın kesme işlemini yaptım son ilmeği mi takip ediyorum Son ilmeği mi takip ettim ve yanındaki 245 iğnemin
üzerine modelini kuruyorum sağ tarafa doğru ilmekleri min yönünü değiştirdim bu iki ilmeğin bir aldım bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru İki ilmeği mi bir aldım ve ön kısımda
bulunan ikinci sıradaki modelimi kurmuş oldum aradaki ilmek kadar arttırma ilmeği ne kadar düz olarak ördüm bir gizli arttırma mı yaptım aradaki bir ilmeği ördüm bir gizli arttırma yaptım bu kol için ilk sırada bir tane
modelimiz vardı sağında ve solunda iki tane model uygulayarak devam edeceğim bir önceki sırada Yine buradaki sağ taraftaki yaprağın son ilmeği takip ediyorum ki Slime yap kesim yaptığım ilmeği mi takip ediyorum ve sağından 245
ilmeği mi modelim için ayırdım kalan 245 ilme mide düz olarak öreceğim abone ol şu aradaki bir artık ilmeği ördüm gizli arttırma mı yaptım 5 ilmek ördüm ve gördüğünüz gibi bir önceki sırada ki
yaprağımı bitiş ilmeğin ilmeğin sağındaki 245 ilmeğin üzerine ilk modelini kuruyorum sağa doğru ilmekleri min yönünü değiştirdim bu bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru iç ilmeği mi bir aldım ve
böylelikle de yaprağı mızın bitiş ilmekleri olan 11 ilmimiz Arada kalmış oldu n11 ilmeği mi düz olarak öreceğim abone ol bu 11 ilmeğimizi düz olarak ördüm ve yine gördüğünüz gibi Sol taraftaki
yaprağın bitiş ilmini takip ediyorum sağında solunda ki 245 ilmeğin üzerine bu modeli mi kuruyorum Burada da yine bana doğru kesim yapıyorum bu bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru İki ilmeği mi bir aldım kalan
12345 ilmeği mide düz olarak ördüm bir gizli arttırma mı yaptım Bir ördüm bir gizli arttırma mı yaptım ve böylelikle değil Elimizin Sol kolunda iki tane yaprak modelini kurmuş olduk arkası için
bu bir iki üç tane model uygulayacağım yine bir önceki sırada ki yaprağının bitiş ilmeğin i takip ediyorum ve sağında 245 ilmi modelim için ayırdım ve kalan üç ilmeği mi düz olarak ördüm
15 ilmeği minik ilmeği Nisa doğru kesin yapabilmek için bu yönünü değiştirdim bir doladım bir ördüm bir doladım ve iki ilmeği mi sola doğru kestim birinci modelimi kurdum arkası için 11 ilmeğimizi düz olarak
öreceğim abone ol abone ol n11 ilmeğimizi düz olarak ördüm ve gördüğünüz gibi her iki yaprağın arasında 5 ilmek kaldı 5 ilmeğin üzerine yine burada ortada bulunan modelini uyguluyorum sağa doğru kesim yaptım Bir
doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru kesin yaptım yine 11 ilmeğimizi düz olarak öreceğim abone ol abone ol bu 11 ilmeği ördüm Burada da sol tarafta beş ilmeğin üzerine modelini kuracağım
ilk iki ilmeği mi sağa doğru yönünü değiştirdim bir doladım bir ördüm bir doladım vekilliğini sola doğru kesim yaptım 112 ilmeği ördüm aradaki gizli arttırma mı yaptım Bir ilmeği ördüm bir gizli
arttırma yaptım ve böylelikle de artık funda bir iki üç tane modelimizi kurmuş olduk ikinci sırada bulunan üç modelimizi arkası için kurmuş olduk kolda yine bir önceki yaprağının bitiş ilmeği takip ediyorum 2455 ilmeğin
üzerine modelini kuracağım ve yine 245 ilmimiz düz olarak öreceğim 15 ilmeği mi düz olarak ördüm sağa doğru ilmekleri mi yönünü değiştirip kesim yapıyorum bu bir doladım bir ördüm bir doladım ve
sona doğru İki ilmeği mi bir aldım şu moon bir ilmeği yine düz olarak örüyorum abone ol abone ol bu 11 ilmi mi düz olarak ördüm ve solundaki 245 ilmeğin üzerine modelimi kurabilmek için sağ tarafa doğru
ilmekleri mi yönünü değiştirerek aldım bu bir doladım bir ördüm bir doladım ve 2 ilmeğimizi sol tarafa doğru bir aldım bir iki üç dört beş kalan beş ilmeği ördüm bir gizli arttırma mı yaptım
aradaki bir ilmeği ördüm ve bir gizli arttırma mı yaptım şu kısmı için de yine aynı şekilde bir önceki sırada ki yaprak bitiş modeline sağ taraftaki ilmimi bitiş ilmeğe mi takip ediyorum 2453

ilmeği mi kaldı üç ilmeği mi 1233 o küçülmeye mi düz olarak ördüm ve sağa doğru emeklerimin yönünü değiştiriyorum 12 nemi bir aldım bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru İki ilmeği mi
bir adım kısımda da bir tane modelimiz vardı onu da kurmuş olduk Böylelikle kalan ilmekleri mi de en kısma kadar düz öreceğim 7 ilmeği mide Haroşa örgü örerek ikinci sırada bulunan yaprak modelimizi kurmuş olduk
bu tersinden yine Sıramı tamamladıktan sonra ön yüzden yine Ayla ilk sıradaki gibi sağa doğru ilmek lerimizi keserek ve ortadaki ilmimizi sağından ve solundan ajur yaparak ve sola doğru iki ilmeğimizi keserek toplam 4 sıra aşurun
olana kadar ikinci sırada bulunan modeli mi tamamlayacağım 4 sıra olduktan sonra orta kısımdaki ilmeğin üzerine 5'inci sırada tomurcuğu mu yapacağım ve ikinci sırada bulunan modelini de tamamlamış
olacağım ikinci sıradaki modelin tamamladıktan sonra ön yüzden yine sadece artırmaları mı yaparak düz olarak öreceğim ve tersinden Sıramı tamamladıktan sonra üçüncü sırada bulunan modelini kurmaya başlayacağım
yani ikinci sırada bulunan modelini tamamlayıp üçüncü sırayı hep birlikte tekrar kuralım ne yediğinin nüfusu için ikinci sırada bulunan tomurcuklu yaprak modelimi tamamladım son sırada 5'inci sırada
tomurcuklarını yaptıktan sonra yine ön yüzden arttırma larımızı yaparak aradaki artırmaları mı yaparak ön yüzden düz ve tersinden de Sıramı tamamladım ve üçüncü sırada bulunan yaprak modeli mi kurmaya
başlıyorum ikinci sırada 123 ia arkada üç tane modelimiz vardı üçüncü sırada önde iki modelimiz olacak kolda üç tane modelimiz olacak arkada bir iki üç dört tane modeli uygulayarak Örmeye devam
edeceğim düğmeli mi değil de 12 sıra olduktan sonra açtım bir sıra tamamladıktan sonra i her iki kenarda patlarım ın7 ilmeği mi Haroşa örgü olarak ördüm ve tekrar geri dönüş yaptım arkadaşlar sağda ve solda aynı şekilde
birer sıra fazla ördüm ve saçlarımı daha düzgün olması için sizlerde her düğme ilginizi açtığınızda bir sıra sonrasında bu şekilde fazladan bir sıra örerek kenar katlarının daha düzgün olmasını sağlayabilirsiniz üçüncü
sırada bulunan modelimizi kurmak için ön kısımda bulunan yedi ilmeğimizi Haroşa örgü olarak örüyorum bu 1234567 yine burada bir önceki sırada bulunan yaprak modeli mi takip ediyorum sağ tarafta kesme işlemi yaptığım bitiş
ilmeği takip ediyorum ve sağ tarafında bulunan 245 ilmeğin üzerine modeli uygulamaya başlayacağım 4 ilmimiz Kaldı 4 ilmeği mi düz olarak örüyorum 34 ilmimizi düz olarak ördüm iş ilmeğin üzerine yine modelini kurabilmek için
sağ tarafa doğru ilmekleri mi yönünü değiştirdim iki ilmeği ne bir aldım bir doladım bir ördüm bir dolabın ve sola doğru İki ilmeği mi bir aldım bu ve 11 ilmeği mi düz olarak öreceğim
abone ol abone ol n11 ilmeği düz olarak ördüm ve burada da sol tarafta gördüğünüz gibi yaprağın bitiş ilmeği ne de son ilmeği olarak ördüm ve solundaki 5 ilmeğin üzerine yine aynı şekilde modelimi uyguluyorum
sağ tarafa doğru ilmekleri mi yönünü değiştirdim bu bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru İki ilmeği mi bir aldım 1 ilmek ördüm ve aradaki arttırma ilmeği eve geldim Burada bir gizli arttırma
yapıyorum Bir ördüm bir doladım gizli artma mı yaptım ve kol için üçüncü sırada bulunan modelimi kurmaya başlıyorum koldan bir iki üç tane model uygulayacağım yine aynı şekilde bir önceki sırada ki yaprağının bitiş ilmeği
mi takip ediyorum 2455 ilmeğin üzerine modeli uygulayacağım bu bir iki üç tane ilmeği ördüm ve modelini uygulamak için sağ tarafa doğru o ineklerin yönünü değiştirdim bir doladım bir ördüm bir doladım bir sola
doğru kelimemi bir aldım sen sol kol için üçüncü sırada bulunan ilk modelini kurmuş olduğum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeği ördüm ve ortadaki modelin için gördüğünüz gibi her iki yaprağının arasında bulunan beş ilmeğin
üzerine modelimi uyguluyorum da sağ tarafa doğru ilmekleri mi aldım bu bir doladım bir ördüm bir doladım ve sol tarafa doğru ilmekleri mi aldım bu 11 ilmi mi düz olarak öreceğim abone ol abone ol
n11 ilmeği düz olarak ördüm ve sol tarafta bulunan beş ilmeğin üzerine ilmeğin kolu sol kolu için üçüncü sırada bulunan üçüncü modelimi kurmuş oluyorum sağ tarafa doğru bir aldım bir doladım
bir ördüm bir doladım ve sol tarafa doğru bir aldım bir iki üç üç tane ilmeğimizi ördüm aradaki arttırma ilmeğe geldim Bir gizli artma mı yaptım Bir ördüm bir gizli arttırma mı yaptım şu
arkası için bir iki üç dört tane modern uygulayacağım yine aynı şekilde bir alt sıradaki modelinin bitişin beni takip ediyorum 2451 gizli artma mı yaptım 1 ilmek ördüm ve sağa doğru bu iki ilmeği mi bir alıyorum
bu bir doladım bir ördüm bir doladım bu bir sola doğru İki ilmeği mi bir aldım 11 ilmeği mi düz olarak örüyorum abone ol n11 ilmeği mi düz olarak ördüm ve her iki yaprağın arasında bulunan 245
ilmeğimizi üzerine yine ikinci modeli uyguluyorum arkası için da sağ tarafa kesim yaptığım bir doladım bir ördüm bir doladım ve sol tarafa kesin yaptım 11 ilmek düz olarak öreceğim abone ol abone ol
111 ilmeği düz olarak ördüm ve yine iki yaprağın arasında bulunan beş ilmeğin üzerine sağa doğru kesim yapıyorum bu bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru kesim yaptım şu 1 2 3
modelimizi kurmuş olduk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmeği ördüm ve sol tarafta kalan beş ilmeğin üzerine arkası için dördüncü modelime uyguluyorum bu sağ tarafa doğru kesim yaptığım bir doladım bir ördüm bir doladım ve sol
tarafa doğru bitkisi yaptım Bir gizli arttırma mı yapıyorum aradaki bir ilmeği ördüm ve arka kısmında bulunan modelimizi tamamlamış olduk üçüncü sırada ilimin sağ kolu içinde yine modeli M6 sıradaki modelinin ilmeği
takip ettim 2453 ilmeği mi öreceğim bu bir gizli arttırma mı yaptım Pardon izle atmamızı aradaki ilmimiz in yanından yapmamız lazımdı aradaki bir ilmeği ördüm bu bir gizli arttırma mı yaptım 2453
tane ilmeğin kaldı bir iki üç tane ilmimi ördüm ve sağ tarafa doğru ilmekleri Mini yönünü değiştiriyorum bu sağ kesim yaptığım bir dolabın bir ördüm bir doladım ve sola doğru kesimi yaptım 11 ilmeği mi düz olarak öreceğim
abone ol bu 11 ilmeği düz olarak ördüm ve ortadaki 5 ilmeğin üzerine sağa doğru modelimi kurabilmek için kesim yapıyorum bu bir dola da bir ördüm bir doladım ve sola doğru kesin yaptım Her iki modelin
arasına bir model daha kurmuş oldum 11 ilmeği mi düz olarak örüyorum abone ol bu 11 ilmi mi düz olarak ördüm ve sol tarafta yine 5 ilmeğin üzerine modelimi kurmak için sağ tarafa doğru çok gezdim yaptım Bir doladım bir ördüm
bir doladım ve sola doğru iki ilmeğin bir aldım bir iki üç tane ilmeği ördüm bir gizli arttırma mı yaptım aradaki bir ilmeği ördüm ve bir gizli arttırma mı yaptım bu kısımda yine biraz sıradaki modelimi
takip ediyorum 2455 ilmeğimizi üzerinde modelinin kuracağım bir düz ördüm sağa doğru kelimeyi Mini bu yönünü değiştirdim sakin yaptım Bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru kesin yaptım 11 ilmeği mi düz
olarak örüyorum üz abone ol n11 ilmeğimizi düz olarak ördüm Burada da modelini kurabilmek için sana doğru İki ilmeği mi bir aldım

ben sakinim yaptım Bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru kesim yaptım 1
2 3 4 ilmeğimizi düz olarak ördüm ve kalan yedirilmeli de Haroşa örgü olarak örüyorum abone ol bu ve böylelikle de yeleğimin robotunda bulunan üçüncü sıradaki tomurcuklu yaprak modelini kurmuş oldum üçüncü
sıradaki modelimizi tamamladıktan sonra yeleğimin kollarını kol ucu için haroşa örerek izinli yapacağım ve beden kısmına geçeceğim yine aynı şekilde bir iki üç dört sıra aşırı muz oluşana kadar örelim
ve 5'inci sırada tomurcuk larımızı yaptıktan sonra üyelerimizin kollarını kesmeye başlayalım arkadaşlar Ben yeğenime babası için üçüncü sırada bulunan tomurcuklu yaprak modeli mi
tamamlayıp ve kol kesimlerini yapmaya hep birlikte devam edelim bu yeleğin robotu için üçüncü sırada bulunan tomurcuklu yaprak modelimi tamamladım ve böylelikle de yemeğimizin babasına bitirmiş oldum Her iki kolun
ucunda 4 sıra Haroşa örgü örerek kesin yapacağım ve beden kısmını Örmeye başlayacağım yakadan itibaren 4 sırayı kımız vardı 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 sıra Haroşa örgü müz olmuş bir sıra
fazladan ördüğümüz için kenar patlar ımızın düzgün olması için bir sıra fazladan örmüştüm 19 sıra artma yapmış oldum ve 20 sırada yeleğimin her iki kol kesimini yapacağım ön yüzden aradaki bir
ilmeği mi kadar artırmayı neyi ne kadar ön ilmekleri mi düz olarak öreceğim ne yediğimi Haroşa örgü olarak görüyorum bu ve ön kısımda bulunan ilmekleri mi düz örgü örerek aradaki bir ilmeği mi
kadar artırmayı neyi ne kadar öreceğim arttırma ilmeği ön kısmı ayıracağım ve kol için ilmekleri mi yine yardımcı şimdi kullanarak 4 sıra Haroşa örgü örerek İliğini sol kolunu tamamlayacağım
ilk olarak sol kolunu öreceğim daha sonra Sağ kolunu öreceğim ve beden kısmına geçeceğim şu aradaki arttırma yeme geldim bu ilmeği mide ön kısmına ayırdım burada kişinin ucuna index ucumu takıyorum ve
kol için yine yardımcı şişin kullanarak aynı numara şiş kullanacağım ilk ilmeğimizi örerek de alabiliriz arkadaşlar sorun değil Şimdi bulunan ilmekleri mi Diğer aradaki ilmeği ne kadar önden düz olarak örüyorum
abone ol abone ol abone ol abone ol 13'üncü sırada bulunan yaprak modeli mi 4 sıra ajurları olana kadar ördüm 1 V sırada tomurcuklarını yaparak tamamladım ve bir sonraki sırada iliğinin robası
tamamlamış oldum Her iki kolun kol ucu için 4 sıra Haroşa örgü ördükten sonra tamamlayacağım ve beden kısmına geçmeye başlayacağım aradaki bir ilmeği ne kadar bu önden düz olarak örüyorum
abone ol ve buradaki düz ilmeğimizi de yine yeleğinin arka beden kısmını ayırdım burada çişimin ucuna da ilmek tutucu mu taktım ve ters dönüş yaparak sıra sonunda ki ilmeği örerek aldım sıra
başında ölmeden alacağım toplam da 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 53 ilmek yeleğini sol kolu için ayırmış olduğum Arkadaşlar her iki kolunu tamamladıktan sonra beden kısmında
modelimi kurmak için arttırma veya eksiltme yapacağım modelimi sayılarına göre ilk olarak kollu yeleğin izin kol kusurlarını tamamlayalım 4 üstümden haroşa örgü Örmeye başladım gördüğünüz
gibi ön kısımda birinci sırada bulunan haroşa örgü Örmeye başlamış oldum bu şekilde Önden ve arkadan 4 sıra haroşa olarak örelim ve ön yüzden kesimini yapalım ve yemeğimizin sol kolunu
tamamlamış olalım bu ilmeğin sol kol ucu için 4 sıra haroşa örgü ördükten sonra ön yüzden kesimini yaptım ve biraz dikişim yapabilmek için ipimi bıraktım kestiğim ipimi iğnemden geçirerek koltuk altına
kadar dikişini yapacağım ve arka beden kısımları mü başlayacağım Bu şekilde tersini çeviriyorum ve yine karşılıklı kenar ilmekleri örerek almıştım diş diş olması için karşılıklı ilmeklerin
içinden geçerek işini tamamlayacağım bu ne Böylelikle değerlerimizin sol kolunu tamamlamış olacağız ben buradan koltuk altından bir kez daha geçiyorum ve buradaki ipimle dikişimi sabitliyorum
o biraz fazla kesmişim kimi tekrar bu ipimi birleştirerek arka beden kısmını Örmeye başlayacağım bu daha sonra fazla olan 220 temizlemesi yapacağım koltuk altında ilmek artışı yapmadım Arkadaşlar
yeleğimin bu sırayı tamamladıktan sonra bir sonraki sırada modelimi kuracağım modeline göre artma veya kesme yaparak sayı ilmekleri mi oluşturmuş olacağım bu sıramızı tamamlayalım bir sonraki sırada
tekrar hep birlikte bakalım modelimiz için ilmeğimizi yeterli olacak mı arkadaki ilmekleri m bu düz olarak diğer sağ koluma kadar öreceğim şekilde ilmeğimizi Mim kolunda çevirelim bu gördüğünüz gibi dik işimizi
tamamladık bıkar aradaki aşırı ilmeğimizi kadar arka kısımda bulunan ilmek lerimizi düz olarak örelim yok artık sıktı bulunan ilmekleri mi İliğini sağ koluna kadar ördüm bu aradaki yine arttırma ilmeğimizi de arka
beden kısmı için ayırdım ve yine aynı şekilde Burada da şimdi ucunu Emek tut ucumu takıyorum ve yeleğini sağ kolu için diğer aradaki ilmeği mi kadar 53 ilmeği ve önden ve arkadan Haroşa örgü
örerek 4 sıra tamamlayacağım sol kolunu yaptığımız gibi ön yüzden kesimini yaparak koltuk altından dikişini yapacağım illerimizin sağ kolunu da sol kolundaki aynı şekilde sayıda 4 sıra haroşa örgü örerek ön yüzden kesimini
yaparak tamamlayalım yüreğini Sağ kolunu da 4 sıra Haroşa örgü örerek ön yüzden kesimini yaparak tamamladım ve dikişini yapabilmek için ipimi kesin buradan son ilmeğin içinden sabitliyorum ve yine
aynı şekilde tersini çevirerek koltuk altına kadar dikişini abone ol bu karşılıklı ilmeklerin İçinden geçiyorum sıfır dikiş yapabilmek için abone ol abone ol bu burada son ilmeğin içinden de
geçeceğim ve koltuk altına boşluk oluşmaması için bu arada ne tekrar bu bir kez daha geçiyorum bu ve ilmeğin içinden çok sıkılıyor Ak koltuk altı kişi de tamamlanmış oluyorum burada yine içini
birleştirerek kısmına Örmeye devam edeceğim OTC altından ikinizi birleştirelim abone ol var burada da yine aynı şekilde artırma yapmayacağım Arkadaşlar bir sonraki sırada modelimizi kurarken ilmekleri ve
bakarak modelini kurmaya başlayacağım burada bu kalan ilmekleri ön kısımda kalan ilmekleri mi düz olarak örüyorum abone ol abone ol abone ol 37 ilmeği mide Haroşa örgü olarak öreceğim ve her iki kolunu tamamlayarak
ve den kısmına geçmiş olacağım son ilmeğimizi örerek aldım bu kolumuzu ters çek düzüne çevirelim gördüğünüz gibi üyelerimizin bu her iki kolun odasını ve her iki kolunu tamamlamış olduk ve beden kısmına
geçmiş oldum ve den kısmı için arkadaşlar bu sıramızı tamamladık tersinden bu İdil mm Haroşa örgü olarak öreceğim modelimi kurmak için şuradan bakalım beden kısmında iki yaprağın arasına
1234567 tane tomurcuklu yaprak modelini kurarak Örmeye devam edeceğim koltuk altından modelimizin kurmak için ineklerimiz e bakalım 245 ilmeğimizi kaldı koltuk altında üç tane ilmimizi fazlalık oldu arkadaşlar bir model daha
kurmuş olsam çok fazla ilmek arttırmam gerekecek ve böyle ilmek arttırdım

zamanda düzgün bir görünüm olmayacak ya kımızın sayısı fazla olduğu için koltuk altından iki üç ilmeğimizi keserek
modelimizi kurabiliriz tersinden ters olarak öreceğim ve her iki koltuk altında birer ilmek kesme işlemi yapacağım Yani ilmimi bir al bu ve ön yüzden tekrar modelimizi kurarken iki ilmeği mide ara keseceğim
bu şekilde tersinden sıramızı tamamlayalım ve ön yüzden beden modelini hep birlikte tekrar kuralım yeleğimin her iki kolunu birleştirdikten sonra tersinden ters olarak ördüm ve her iki koltuk altında iki ilmeği ne bir olarak
birer ilmek kesmiş oldum ve eden kısmının modelini kurmaya başlayacağım neden kısmının modeli için tekrar koltuk altından iki ilmek veya 3 ilmek daha kesmem gerekecek Arkadaşlar bir model daha fazla kurmuş olsaydı çok fazla
ilmek artırmamız gerekiyordu çok fazla ilmek arttırdığımız için neden kısmı düzgün olmayacaktır yemeğimizin yakasını zaten fazla ilmek sırasıyla başladığımız için koltuk altından iki ilmek kesme
yapsak 2 3 ilmek kesme yaptığımız da da yine düzgün bir görünüm elde etmiş oluruz beden kısmına mod bu olmak için yine aynı şekilde ön yüzden modelimi kurmaya başlayacağım 7 ilmeği mi Haroşa örgü olarak görüyorum
bu her iki modelinin arasında bir önceki sırada bulunan her iki tomurcuklu yaprağın arasına yine modelini uygulayacağım önceki bir ilmeği ördüm ve modelin için 11 ilmeği mi düz olarak örüyorum
bu gördüğünüz gibi her iki yaprağın arasında bulunan bir iş ilmeğe geldim ve 5 ilmeğin üzerinden tekrar modelini kurmaya başlıyorum sana doğru kesin yapabilmek için ilmeklerin yönünü değiştirdim iki ilmeğin bir aldım bir
doladım bir ördüm bir doladım ve iki ilmimi bir aldım 11 ilmeği mi düz olarak örüyorum abone ol abone ol bu 11 ilmeğimizi düz olarak ördüm 2 4 6 8 10 11 Ve bir önceki sırada ki yaprağın bitiş ilmeği örmüş oldum ve buradaki 245
ilmeğin üzerinden modeli uygulayacağım ve bir önceki sırada ki modelimi takip ediyorum Hiç silmemi 2 ilmeğimizi fazla var arkadaşlar burada İki ilmeği mi arttıracağız bir şekil şekil işlemi
yapacağım şekilde burada 11 ilmeği mi 2 ilmek olarak bir aldım ve burada 245 ilmeğin üzerine modeli kurcam burada bir ilmeğimizi fazla var o modelimizi kurduktan sonra oradaki 11 ilmeği örerken de iki ilmi bir olarak alacağı
modelimi kurmak için sağa doğru kesim yapıyorum abone ol bu bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru İki ilmeği mi bir aldım koltuk altında da bir model daha uygulamış olduk Burada gördüğünüz gibi
yapacağımı bitiş ilmeği bir ilmeğimizi fazla olarak kaldı 11 ilmek öreceğim ilk ilmeği mi 2 ilmek olarak bir aldım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on ben 10 11 ilmeği ördüm bir yine her iki
yaprağın arasında bulunan beş ilmeğe geldim Burada da yine modeli uyguluyorum ben sana doğru kesim yaptığım bir doladım bir ördüm bir doladım sola doğru kesin yaptım şu Moon bir ilmeği mybis
olarak görüyorum abone ol ama bu dilimi uygulayacağım sağa doğru İki ilmeği mi bir aldım bir doladım bir ördüm bir dolabım sola doğru ki ilmimi bir aldım şu Moon bir ilmeği düz olarak arıyorum
abone ol abone ol n11 ilmimiz düz olarak ördüm Burada yine bir model daha uygulayacağım bu sağa doğru iki ilmeğin yönünü değiştirdim iki ilmeğin bir aldım bir doladım bir ördüm bir dolabın sola doğru
ilmeği ne bir aldım ve 11 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmeği Burada da yine 2 ilmek olarak bir alacağım modelimizin sayılarının eşit gelebilmesi için 11 ilmeği örmüş oldum burada 246
ilmimiz var ve altı ilmeği mi ilk beş ilmeği ne modeli uyguluyorum abone ol o da doğru kesin yaptım Bir ördüm bir doladım bir ördüm bir doladım ve sola doğru İki ilmeği mi bir aldım Burada yine bir tane Ellerimiz fazla kaldı
arkadaşlar 11 ilmek öreceğim ilk iki ilmimi bir aldım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ilmeği ördüm ve son kez beden kısmı için ön kısmında bulunan modelimi uyguluyorum bu ilmeğin bir aldığım bir doladım bir
ördüm bir doladım ve sola doğru İki ilmeği mi bir aldım ve kalan ilmekleri mi Ben kısımda bulunan ilmekleri mi düz olarak öreceğim abone ol abone ol bu kalan yedi ilmimi de Haroşa örgü olarak örüyorum
ve böylelikle zirveden kısmında bulunan tomurcuklu yaprak modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar yine aynı şekilde robada yaptığımız gibi bir iki üç dört tane aşırı muz olana kadar sağa ve sola
kesim yaparak ajur larımızı oluşturalım 5'inci sırada ortadaki kısma tomurcuk modelini uyguladıktan sonra önden bir sıra düz tersinden de ters olarak örelim ve bir kez daha beden kısmında bulunan
modelimizi hep birlikte kuralım dediğimizi unutmayalım her 12 sırada bir düğüm elimizde açmaya devam edelim bu ilmeğin her iki kolunu birleştirdikten sonra beden kısmı için 123456 ilk tane tomurcuklu yaprak
modeline uyguladım ve ilk sırada beden kısmında bulunan ilk sıradaki modelimi tamamlamış oldum arkadaşlar verilen kısmı için ikinci sırada Yine motifi mi kurmaya başlayacağım bu yine bu bir
önceki sırada ki modelimi takip ederek ön kısımdan 245 ilmeğin üzerine modelimi uygulayacağım tekrar Bu arada ki her beş ilmeğin üzerine yine aynı şekilde modeli uyguladıktan sonra ikinci sırada
12345678 modelin olacak ilk sırada 2467 model uygulamıştır bu şekilde beden kısmı için bir sırada 71 sırada 8 olarak bu etik ucuna kadar Örmeye devam edeceğim ve etek ucu içinde yeteri kadar uzunlukta olduktan sonra 4 sıra Haroşa
örgü örerek kesimini yaparak yemeğimizi tamamlamış olacağız bu şekilde modelimizi takip ederek etik ucuna kadar Örmeye devam edelim hilenin neden kısmı için konuş olduğumuz modelimizi 2 1 2 3
4 5 sıra örerek tamamladım robada yaptığım gibi yine aynı beden kısmında da bir sıra modelin bitirdikten sonra bir sıra düz örgü ördüm ve ikinci modelimi kurdum bu şekilde koltuk altından etek ucuna kadar 5 sıra
tomurcuklu yaprak modeli uyguladım son sıramı uyguladıktan sonra yine aynı şekilde bir sıra düz ördüm ve ön yüzden etek ucu için Haroşa örgü Örmeye başlayacağım Önden ve tersinden şimdi
bulunan bütün ilmekleri mi ha bu örgü olarak 4 sıra Haroşa örgü öreceğim ön yüzden kesimini yaparak yeleğinin beden kısmını tamamlamış olacağım Sizler daha ince bir iple öldüğünüzde etek ucu için bir sıra daha
haroşa örgü örerek kesebilirsiniz Ben 4 sıra haraşo Örgü mü tamamlayın düğmemi dikiyorum bildiğinizi hep birlikte tamamlamış olalım bu yeleğimin etek ucu için 4 diş Haroşa örgü örerek ön yüzden kesimini yaparak
yeleğimi tamamladım düğmelerinde dikerek yeleğimi bitirmiş oldum toplam beş tane düğme iliği Açmış olduğum her 12 sırada bir düğme iliğine açtım ve düğme iliğine açtıktan sonra her iki kenarda bulunan
patlama birer sıra fazladan ördüm ön kısmının bu şekilde düzgün olması için sizlere verdim Bu sayı 11 buçuk iş için uygun oldu ön kısmı bu şekilde arka kısmı da bu şekilde olarak yemeğimizi
tamamlamış olduk 2 3 yaş arası örmek isterseniz Yakayı yine aynı sayıda başlayabilirsiniz Ben Robot sırasında toplam üç tane modern uygulamış tıme ve her modelin arasında birer sıra düz örgü
örmüştüm Sizler her model arasında birer sıra örmeden toplam robada 4 çok güzel uygulayarak kovucu kesinle yapabilirsiniz ve den kısmı için de yine koltuk altından ilmek lerinizi göre

modelinize göre ilmek artış veya ilmek
lerinizi keserek ve den kısmı için modelinizi uygulayabilirsiniz koltuk altından etek ucuna kadar ben 5 sıra örmüştüm Sizler 6 sıra örerek iki üç yaş arası bu güzelliği örebilirsiniz ölecek
arkadaşlarıma kolay gelsin şimdiden umarım anlaşılır bir şekilde anlatımını yapmışımdır kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olmak ücretsizdir abone olarak bildirimleri açarsanız yeni videolarımdan x haberdar
olursunuz bir sonraki çalışmamda tekrar görüşmek dileğiyle Sevgiyle kalın hoşçakalın abone ol

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir