Bebek yeleği örgü modeli, bebek yelekleri ve hırka modelleri yapılış videoları. Kolay örgü modelleri, kız bebek örgü modelleri, erkek bebek örgü modelleri …
e herkese merhaba Yeni bir videoda yine beraberiz Bu videoda yine yakadan başlamalı sıfırdan bir hırka yapacağız arkadaşlar Tekrar edeyim yakadan başlamalı bir hırka yapacağız en yeni doğan ilde bir tık daha büyüğünü
yapacağız Arkadaşlar şimdi şişim üç buçuk numara 107 tane ilmek attım şişi m107 ilmek attım şişme şişim üç buçuk numara arkadaşlar ve başlıyorum yakadan yapacağımız hırkaya bütün ilmekleri ters sürerek
başlayacağım arkadaşlar bakın ne ilk sıram tarz örgü bütün ilmekleri mi sıramın sonuna kadar bu şekilde ters örerek ya ilerleyeceğim şimdi örgünün ikinci sırasında dayım yine sıranın sonuna kadar bütün
ilmeklerin ters oraya bu önlü arkalı ters olarak haroşa yapacağız arkadaşlar birkaç Sıra şimdi bu ikinci sıram devam edelim Şimdi üçüncü sıradayım örgünün arka yüzünde yim yim ya ters
olarak devam edeceğim he bu sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım şimdi örgünün ön yüzünde yim dördüncü sıram dayım yine sıranın sonuna kadar ters örgüyle devam edeceğim O belli sıra bu şekilde tamamlayacağım
arkadaşlar ben şimdi örgünün arka yüzünde yim v sıram dayım sıramızın sonuna kadar yine bütün ilmekleri mi Ters örgü olarak örerek tamamlayacağım şimdi örgünün ön yüzünde yim altıncı
sıradayım yine sıranın sonuna kadar ters örgüyle devam edeceğim evet şimdi örgünün arka yüzünde yim 7 sıra alayım Ne sıramızın sonuna kadar bütün ilmekleri mi Ters soracağım bu sırayı tamamladıktan sonra da örgünün
ön yüzünde ilik açacağız Arkadaşlar şimdi devam edelim evet şimdi örgümü nay yüzün deyim 8 sıradayım burada bir ilik açacağız arkadaşlar kenar ilmeği mi daha sonra 2 ilmek ters örüyorum 3 ilmek oldu ipimi
bir kere şişme doluyorum sıradaki iki tane ilmi şöyle beraber örerek kesiyorum ve buraya bir tane ilik açmış olduk şimdi ters örgüyle devam edeceğim yine sıranın sonuna kadar 3'ün yemeklerim ters
örgüyü ilerleyelim bu şekilde bu ne örgünün arka yüzünde yim yim yine sıramızın sonuna kadar ilmekleri mi ters olarak öreceğim Sıramı tamamlayacağım evet şimdi geldik hem modeli kurmaya hem
de ön arka ve kol kısmını ayırmaya arkadaşlar önce altı tane ilmeği mi ters olarak öreceğim bu üç dört beş ve altı altı tane ilmeği ördükten sonra 35 ilmek düz öreceğim [Müzik] 123455 yapacağımız model 5 ilmek ve
katlarından yapılan bir model arkadaşlar 5 ilmek düz 5 ilmek ters 1 2 3 4 ve 5 5 ilmek ters sordum şimdi tekrar 5 ilmek düz öreceğim 1 2 3 4 ve 5 Şimdi burası ön kısmı arkadaşlar 21 tane ilmeğin var ön kısımda 21 tane ilmeğin
var 6 ilmek tarz ördüm 5 ilmek düz 5 ilmek ters 5 ilmek düz şimdi arttırma kısmını yapacağız ipimiz işimize bir kerede Bu bir ilmek düz örüyorum da tekrar ipimi bir kere doluyorum burası artırma kısmı bu da arttırma
kısmının ortasındaki bir tane olan il miyiz bunu hep düz öreceğiz ön tarafta arka tarafta da hep ters örülecek arkadaşlar şimdi geldik korkusundan kol kısmına 13 tane ilmekten yapacağız arkadaşlar kol kısmında sadece ortasını
bir tane model kuracağız şimdi dört tane ilmeği ters öreceğim 1 2 3 4 ve 4 4 tane ilmeği ters ördükten sonra 5 ilmek düz öreceğim bir iki üç dört ve beş beş tane ördüm düz yere yine model kuracağız Arkadaşlar
şimdi tekrar 4 tane ilmek ters soracağım buradaki gibi biri 3 2 3 ve 4 şimdi bir dola bir ilmek düz örgü ve bir dolaba geldik arka kısmı Şimdi arka kısmı 35 tane ilmek ayıracağız öne 20 21 tane ilmek ayırdık kol için 13
ilmek arkaya 20 35 ilmek arkadaşlar pardon 35 tane ilmek arka kısmı için ilk başlangıcı söylüyorum şimdi 5 ilmek ters ile başlayacağız arka kısmı 1 2 3 4 ve 5 5 ilmek ters sordum şimdi 5 ilmek düz öreceğim 1
2 3 4 ve 5 35 ilmek ters öreceğim 1 2 3 4 ve 55 ilmek düz öreceğim bir iki üç dört beş beş beş ilmek ters öreceğim 1 2 3 4 ve 5 şimdi arttırma kısmımız dan sonra 5 10 15 20 25 devam ediyoruz 5 ilmek düz 1 2
3 4 5 5 ilmek ters 1 2 3 4 ve 5 şimdi arkada oldu 35 tane inmeyin şimdi bir dola bir düz 1 dola bu geldik tekrar korkusuna 4 ilmek ters öreceğim 1 2 3 4 5 ilmek düz öreceğim 1 2 3 4 5 4 ilmek düz öreceğim 1 2 3 ve 4 1 dola
bir düz ve bir dola Şimdi öne ile başlayacağız bakın hemen bu tarafa 5 ilmek düzle başlıyoruz 5 ilmek düzle başlıyoruz 5 ilmek düz bu 123455 ilmek ters 1 2 3 4 5 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 abone ol en son kalan 6 tane ilmimizi ters olarak
örüyorum evet şimdi ilk Sıramı tamamladım arkadaşlar arka sırada bütün ilmekleri mi Ters örgü olarak örüyorum hırkamı bitene kadar arkada başka işlem yapmıyoruz arkadaşlar sadece ters örgü müz var
var sıranın sonuna kadar doladığı mız ilmekler de dahil bakın şöyle göstereyim bütün ilmekler tarz oynuyor ve bakın o rüyada gördüğün ön yüzüne modelinizi tam olarak kurmaya başlayalım altı tane
ilmeği örüyorum ters olarak iki üç dört beş ve altı Altı tane ilmeği ördüm ters olarak Bak şimdi bakın Burada beş tane ilmek düz var şu iki tanesine bakın şu şekilde toplayıp kestim schimb bir kere doladım bir ilmek düz
ördüm bir kere doladım bu Bakın iki tane düz ilmeği mi kaldı buluşu öyle ters çeviriyorum ve bu iki tane ilmeği de şöyle arkadan kesiyorum ve bıraktım bu kadar 5 ilmek ters 1 2 3 4 ve 5 ama bu Beşer ilmek aralar için
arkadaşlar modeller karışmasın diye iki tane ilmeği 5 tane düz ilmeğimizi var iki tanesini şu şekilde kestim bir doladım bir ilmek düz ördüm bir doladım Bakın iki tane ilmeğin var şunun ilkini şöyle
çevirdim Bu ikisini de arkadan kesiyorum iki modeli kurduk şimdi 5 10 15 20 25 de git gidecek arkadaşlar bakın Burası artırma kısmı şu artırmanın ortasındaki ilmeğin bunu hep örüyoruz düz ön tarafta düz olarak arka
tarafı ters olarak öreceğiz şimdi bu 5 ilmek örneğimiz den sonraki beş tane ilmek ters olacak bir tanesini ördüm Bir kere doluyorum bu iki artmanın ortasındaki o ördüm bir kere doluyorum Bakın şu beş
tane ilmeği gelene kadar 245 tane tarzım var bir iki üç dört beş beş beş

tane ilmiye yine model kuracağız şu iki tanesini şu şekilde toparlayıp kestim bir kere doladım bir ilmek düz ördüm bir
kere doladım şu şekilde çevirdim Bu ikisi de böyle kestim schimb buraya da tekrar bakım model kurdum Şimdi 5 ilmek yine ters örüyorum bu 4 ve 5 şimdi bir dola bir düz bir dolabı abone ol evet şimdi arka kısma geldik bakın burada
şaşırmayalım arkadaşlar şimdi şurası beş tane ilmek düz 245 ilmek ters sonra ne olacak 5 ilmek düz olacak Yani bu ilmek düz olacak arkadaşlar 35 ilmek ters öreceğim şu 324 55 ilmek düz buna yine model
kuracağız şöyle bu bir dola bir düz 1 dola bu ikisini şöyle arkadan kesiyoruz 5 ilmek ters abone ol ve yine 5 ilmek yüzümüz var moda kuruyoruz bu bir dola bir ilmek düz bir dolap filminin değiştiriyoruz Bu
ikisini de böyle arkadan kesiyoruz 5 ilmek ters 35 şimdi yine 5 ilmek düz ümüz var bakın Şuradaki tanesini keseceğim bir dola bir düz bir dolaba Çoş'un yerini değiştiriyorum ben bu ikisini beraber kesiyorum 5 ilmek
ters 1 2 3 4 ve 5 arttırmadan bakın hemen önceki ilmimiz ne olacak bir ilmek düz 1 dola bu iki artmanın ortasındaki ilmeği şimdi düz olarak örüyorum bir doladım Şimdi geldik kol tarafına 245 ilmek düz 5 ilmek ters
hep beşer beşer ayarlayacağız arkadaşlar ilmek lerimizi bu şekilde ayarlama Sak şaşırabilirsiniz 5 ilmek düz ümüz var Hemen model kuruyorum ve bir dola bir düz bu bir dolap bak şunun yerini değiştirdim
Şimdi kestim 5 ilmek ters bu Çünkü artık artırmadan dolayı 5 ilmek oldu korkmanız bakın arttırma yerindeyim bir dola bir düz 1 dola 245 şu tarz olacak da aynı diğer ön taraf gibi arkadaşlar şimdi burada beş
tane ilmeği miz var Şunu kesiyoruz Çünkü ilmeği beraber bir dola bir düz bir dolaba iki tane ilmeği yine keseceğiz ama birinin yerini değiştiriyor duk 5 ilmek ters 12 45 ilmek bunun iki tanesini şöyle kesiyorum bir
doladım bir ilmek düz bir dolap Şaş unun yerini değiştiriyoruz de çeksin şu şekilde kesiyoruz 2 4 6 tane ilmeği m'de ters ördüm evet şimdi burada tamamen modelimizi kurmuş olduk geldik örgünün arka yüzüne yine
doladığı mız ilmekler de dahil bütün ilmekler ters ördüm bakın bunların hiçbirini atlamayalım arkadaşlar yoksa modelde sayımız eksik olur brütün ilmekler sıranın sonuna kadar tarz oy şimdi yine örgümü ön yüzünde yim
Şimal altı tane ilmeği mi kenar bant için ters olarak ördüm şimdi yine şu başlangıçta geldik yani 5 ilmek düz 35 ilmek ters 35 ilmek düz bu 15 bak model hep beşer beşer ilerliyor arkadaşlar Bir daha söyleyeyim 5 10 15
20 25 li ilerleyecek modelinizi arkadaşlar şimdi 5 ilmek düz yaptıktan sonra 5 ilmek ters ihtiyacımız var şu arttırdığımız iki tane ilmek ters bugün geldik artırmanın ortasına bir dola bir düz 1 dola
Şimdi hemen şuradan ayarlayın arkadaşlar kendisi bakın 5 ilmek Burası düz 245 ilmek Burası ters Demek ki bu ilmimiz düz olacak evet şimdi 5 ilmek tarz abone ol ama isterseniz kol kısmına tek model kurup tamamen o şekilde de
ilerleyebilirsiniz arkadaşlar şimdi 5 ilmek düz 3 abone ol 35 ilmek ters abone ol abone ol iyi bakın arttırma kısmına geldim Burada bir ilmek düz öreceğim diğer modeli kurabilmek için bir dola bir düz 1 dola
eğer Buradaki gibi şimdi gelelim buraya bakın şurası 5 ilmek düz 245 ilmek ters bu iki ilmek te düz yeni model kurabilmek için şimdi 5 ilmek ters 35 ilmek düz bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar
bu devam edelim şimdi yine örgünün arka yüzünde yim sıranın sonuna kadar yine bütün ilmekleri mi Ters onu göreceğim şu abone ol bu devam edelim Bu şekilde Şimdi tekrar örgünün ön yüzünde yim
yine Şuradaki modelin aynısını kurduk zaten model sadece bir şekilde yapılıyor arkadaşlar iki üç dört beş altı tane ilmeği ördüm bakın 5 tane düz olan ilmeği şu iki tanesini toparlayıp
kesiyorum ve bir doluyorum bir ilmek düz örüyorum bir doluyorum sıradaki iki tane düz olan ilmeğimizi ilk günü şöyle çeviriyorum ve iki tanesini tekrar aynı şekilde kesiyorum modelin kuruluşunu
sadece bu kadar arkadaşlar 5 ilmek ters örüyorum ve bu iki tane düz ilmeği şu şekilde kesiyorum bir dola bir düz bir dolap iki tane düzgün ilk iniş bu çeviriyorum düz olarak kesiyorum arkadan kestim Şimdi
burası artırma kısmı şimdi 5 ilmek yüzden sonra 1 2 3 3 ilmek ters daha 5 ilmek ters olabilmesi için 2 ilmek ters ihtiyacımız var bir dola bir düz ve bir dolap geldik buraya Bakın şu modelden sonra sayabilirsiniz 245
yani şu iki ilmek düz olacak arkadaşlar 1 2 3 şimdi 1 2 3 4 5 ilmek ters iyi bakın gel buraya da hemen Bu da kuracağım bu bir dolama bir düz 1 dola şu ilmeği yerini değiştiriyorum ikisini arkadan
kesiyorum Şimdi arkadaşlar kolda şurası yine artırma kısmı şu anda kol kısmında bir tane modelin var Şu beşer tane daha sonra beş tane Kardüz olunca tekrar birer tane model kuracağım kol kısmında Sadece üç tane olacak
arkadaşlar kol kısmına Sadece üç tane model olacak başka model kurmayacağım kol kısmına isterseniz tek olarakda kalabilir arkadaşlar şimdi model kurma bu şekilde arttırma larımızı yaparak koltuk altı
kısmına yani kol ayrımı kısmına gelene kadar devam edeceğiz arkadaşlar modelin kurulumu Bu kadar basit Şimdi ilerleyelim ilerlerken iliklerimize açmayı unutmayalım onun sayısında söyleyeceğim Sizi birazdan Evet bu
şekilde ilerleyerek devam edelim evet arkadaşlar artırma kısmı tamamladım tam 20 sıra arttırma yaptım şuradan göstereceğim hemen arttırma sayım 20 tane arkadaşlar yine bunu bunu videonun açıklama kısmına da
yazacağım şimdi ne yapacağız şimdi hırka yapacağımız için önce kolları öreceğiz arkadaşlar O yüzden iki ön ve arka parçayı ayıracağım şimdi kaç ilmek olduğunda söyleyeceğim size
şöyle iğne yardımıyla bunları bir ipe geçireceğim arkadaşlar abone ol abone ol abone ol da macos onu 11 12 13 14 15 16 17 18 evet şimdi an tarafı be geçirdim şu şekilde bakın şu iki artırmanın tam ortasındaki
tek ilmek var ya arkadaşlar bu da kolay

ekleyeceğiz şu konuda göstereyim kolada bakın Sadece üç tane de sen koydum bir iki üç başka yok arkadaşlar isterseniz sizinle devam edebilirsiniz üç tane
yeterli diğer ilmekleri de ters soruyor ördüm önlü arkalı yani haroşa ördüm Şimdi burada ön kısım şu hemen happy bağlayacağım şimdi bu konuda yine aynı şekil isterseniz şişede geçirebilirsiniz
arkadaşlar direk olarak bak şimdi şöyle bir de geçiriyorum bunu da kaçınmak olduğunu söyleyeceğim şimdi ön taraf 41 ilmek 41 Arkadaşlar iki ön tarafta 41 ilmek olacak Bak şimdi kolumu da geçireyim ipe
evet Şimdi arkadaşlar kollarımızda 55 tane ilmek olacak 55 bakın diğer arttırmanın ortasındaki ilmekten yine kolay eklenecek arkadaşlar şuradan yine ipimi kestim narka taraflı diğer ön kısımları da
ayıracağım şimdi yine arkaya da aynı şekilde başka bir ipi alacağım Önler 41 ilmek kollar 55 ilmek arkadaşlar unutmayalım şimdi devam edelim Şimdi arka kısımda da 75 tane ilmeğin var Bunu da yine aynı şekilde şöyle
hemen düğüm atarak bitireceğim diğer kol ve önü de ayrı parçalar halinde yine ipimi geçireceğim şimdi bütün hepsini ayırdım kolumu şişme taktım arkadaşlar örgünün ön yüzünden başlayacağız Ben bunu Örmeye
zaman şu iki inmeye çöpler takacağım bir tane düğüm atıp başlayacağım Örmeye Şimdi ben dediğim gibi üç tane bakın 1 2 3 tane model kurdum bu üç tane modelimi kurarak ya ilerleyeceğim bile kısmına gelene kadar
bir modeli mi kurarak ilerleyeceğim bile kısma geldiğim zamanda lastik yapacağım kol kısımlarına ama şimdi hiçbir şey yapmıyorum Sadece modelimi kurarak ilerleyeceğim şu da bu şekilde diğer kolu da yine aynı şekilde modeli
kurarak ilerleyeceğim onuda Göstereceğim size ama şimdi modelimizi kurarak bile kısmınıza kadar ilerleyelim tekrar söylüyorum örgünün ön yüzünden başladım kolumu Örmeye şimdi devam edelim
evet arkadaşlar şimdi kol kısmı mı ve bilek kısmına kadar tamamladım şimdi ne kadar yapmış öyle modelin deliklerini sayarsak arkadaşlar 25 tane olacak 123 isterseniz haroşa ları da sayabilirsiniz ben şu koyduğum
modelden Saydım hemen ortadaki kolun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 bakın burada da 25 var arkadaşlar 25 yaptım arkadanda Bir bu nasıl bir gittim şimdi ne yapacağım
şimdi arkadaşla kol kısmındaki lastiğin biraz daha sık olmasını istiyorum o yüzden 3 numara şişme geçeceğim bile kısmının lastiği üç numaralı şiş ile yapacağım bir ters bir düz bir ters
bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz lastik yapacağım arkadaşlar diğer koluda aynı şekilde yine bir ters bir düz lastik yaparak tamamlayacağım o lastiği ne kadar yapacağız Hemen onu söyleyeceğim
şimdi lastik kısmını tamamladım 15 sıra lastik yaptım arkadaşlar şuradan sayabilirsiniz 1-2-3-4 diye 15 sıra lastik yaptım örgünün arka yüzüne geliyorum buraya 16 sıra olacak arkadaşlar kesme işlemi yapacağım
isterseniz daha fazla uzatabilirsiniz biz yeterli gibi geldi bana yine eksik olursun uzatırız Arkadaşlar şimdi ilmekleri mi Şöyle ikişer de toparlayarak keseceğim bu sıramın sonuna kadar diğer koluda aynı şekilde yapıyoruz
arkadaşlar 25 tane model koyacağız 25 tane modelden sonra 15 sıra üç numaralı şişe geçerek bekle lastik yapacağız 16 sırada örgünün arka yüzünde de ilmekleri keseceğiz ve ön arka kısmı
birleştirerek hırkamı za devam edeceğiz şimdi kesme işlemimizi tamamlayalım Evet arkadaşlar şimdi kollar Tamam iki kolumu da yaptım Bakın iki kolunda Tamam artık beden kısmını şişme taktım Yani iki ön ve arka örgünün
ön yüzünden başlayacağız arkadaşlar zaten burada ipimiz vardı ondan anlayabiliriz şimdi modelimizi kurarak ilerleyeceğiz arkadaşlar e o çocuk kısmına gelene kadar bart abi burada ilik açmayı da
unutmayalım bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz olmuş bir sıra Bir dişi daha yapacağım Ondan sonra elimi açacağım onda işte bir açmıştık arkadaşlar şu altı tane ilmeği örüyorum ters olarak
dört beş ve altı bakın modelin kurarak ilerleyeceğim 5 ilmek düz 5 ilmek ters 1 2 3 4 ve 5 yine 5 ilmek düz 1 2 3 4 5 5 ilmek ters 1 2 3 4 5 5 ilmek düz bu bir iki üç dört ve beş bakım 5 ilmek ters 1 2 3
345 bakın koltuk alt kısmına doğru geliyorum arkadaşlar 5 ilmek düz 1 2 3 bu 4 ve 5 şimdi 5 ilmek ters de başlıyorum 1 2 3 4 5 şöyle bakın şu bu burası birleştirmeye artık burada birleşiyor
arkadaşlar 5 ilmek düz bir iki üç dört beş sayılar denk geliyor zaten arkadaşlar önü ve arkayı birleştiriyoruz artık alt lastik kısmına kadar ilerleyeceğiz bu şekilde modelimizi kurarak şimdi örgü müze devam edelim
evet arkadaşlar şimdi alt kısmına kadar tamamladım Peki ne kadar yaptım şuradan bu arka kısmı arkadaşlar bugün buradan başlayın ilk crü yaptığımız modellerden kaç tane delik var 123456 ya Sayın 30 tane olacak
arkadaşlar 30 tane 30 tane delikten sonra bir sıra düz yapacağız bir sıra ters yapacağız şimdi örgünün ön yüzünde yim arkadaşlar abone ol o birkaç sıra ters oldu ya bu cam ya abone ol ben seni istediğiniz kadar
yapabilirsiniz burada önlü arkalı ters örgüleri bakın bu örgünün ön yüzünde yim birkaç sıra tarz var bu yapacağım o bu ve kesme işlemi yapacağım arkadaşlar evet şimdi kart sıra ters örgü müzüğü yapalım
şimdi ki 245 sıra arkadaşlar 2 4 5 sıra ters örgü yaptım altıncı sıradayım örgünün arka yüzünde yim isterseniz daha fazla yapabilirsiniz ben burada kesme işlemi yapacağım 5 sıra yaptım altıncı sıradayım Arkadaşlar
şimdi burada ilmekleri mi keseceğim artık evet şimdi ikişer ikişer toparlayarak kesiyorum başka kesme şekli biliyorsanız o şekilde kesebilirsiniz bu sıranın sonuna kadar da bu şekilde keserek ki
bu sıramı tamamlayacağım şimdi sıranın sonuna kadar ilmekleri mi kestim şu en son ilmeğimizi şöyle şu hep yorum ve sıkılaştırır yorum iyice Şimdi şöyle göstereyim Bakın şu Çünkü şöyle
son kısmı böyle Arkadaşlar şimdi düğmelerimi dikeceğim şimdi düğmelerimi de Diktim bu şöyle ilik diyelim ve gelelim korku sularımıza arkadaşlar şuralarda fazla ip bırakmıştım Ben bunu hemen
takacağım iğne m şimdi hakkımızı şöyle açıyorum kol kısmı şöyle içeri doğru çekiyorum abone ol

bu suçtan lastik kısmından başlayacağım isterseniz üstten atma olarak dikebilirsiniz isterseniz
şu şekilde dikebilirsiniz Ben genellikle bu şekilde dikiyorum geriye dönüyorum bir kere daha yapıyorum yani arkadaşlar bakayım geriye döndüm o evde makinedeki şey deniyor şekilde yapıyorum Ben genellikle
dikişlerim ama şimdi dik olun sonuna kadar dik işimi tamamlayacağım şimdi kolumu diktim bu taraf Tamam şimdi aynı şekilde diğer kısmı da dikeceğim yine şöyle içeriye çekiyor kolumu anne buradan başlayacağım koltuk altı
kısmına kadar dikeceğim şu evet şimdi yaka oldu Tamam onu da çeviriyorum ama bu ne hırkamı Tamam Arkadaşlar şimdi tekrar düğme lerimizi İnik yiyelim abone ol abone ol bu iliklerimi arası olar bir iş arkadaşlar
onda işte bir ilik açtım ve kollarımda şöyle yapayım çok basit gösterişli bir hırka oldu arkadaşlar şimdi bu hırka yaklaşık olarak 3 yaş için arkadaşlar 300 rahatlıkla olabilir hatta çok şişman
bize dört yaşında olabilir Biraz daha boynu uzatırsanız yeterli olur şimdi ben yapan Herkese kolay gelsin Kendinize iyi bakın farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir